Gå til indhold

Økonomi

Kontoret koordinerer og har det overordnede ansvar for ministeriets bevillingslove og opfølgning på udgifter. Vi har desuden ansvar for ministeriets økonomiske ramme, herunder vurdering, fremskrivning og fordelingsmodeller, og har ansvar for budgetanalyser og effektiviseringsprogrammer.

Vi varetager også bevillingsretlige spørgsmål og har det overordnede ansvar for ministeriets kontakt til Rigsrevisionen og Finansministeriet. Endelig har vi ansvar for koncernens økonomi og departementets interne økonomi.

Opgaverne omfatter bl.a.:

  • Udarbejdelse og koordinering af bevillingslove på ministerområdet
  • Ministerbetjening i økonomiske spørgsmål
  • Økonomiske analyser og budgetanalyser
  • Bidrage til politikudvikling og ministerbetjening 
  • Budgettering og økonomistyring af departementet og i koncernen
  • Implementering af Statens Budgetteringssystem, styring af ministeriets konsulentudgifter m.v.
  • Udvikling og vedligeholdelse af prognosekoncepter m.v. med henblik på budgettering og udgiftsopfølgning af den interne økonomi
  • Koordinering i spørgsmål om beretninger fra Rigsrevisionen og udtalelser fra Statsrevisorerne.

Kontorchef Anders Boye Jacobsen

Senest opdateret 30. september 2020