Professions- og Erhvervsrettede Institutioner

Kontoret har blandt andet hovedansvaret for dialog, styring og tilsyn med professions- og erhvervsrettede institutioner.

Kontoret har ansvaret for: 

  • kontaktindgang for professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime institutioner samt øvrige mindre statslige institutioner i forhold til institutionsspecifikke sager
  • drift og udvikling af styringskoncepter og styringsredskaber i forhold til professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime institutioner samt øvrige mindre statslige institutioner, herunder kontraktstyring, tilsyn, audits mv.
  • udbudsstyring, herunder sager vedr. institutionsstruktur og institutionernes regionale uddannelsesudbud
  • opgaver vedr. institutionernes regnskabsaflæggelse og økonomi, herunder økonomisk tilsyn og rådgivning
  • samarbejde med Rigsrevisionen, herunder i relation til den løbende revision og større undersøgelser på området.

Kontorchef er Dorthe Høst Sarup.

 

Senest opdateret 10. december 2018