Professions- og Erhvervsrettede Institutioner

Kontoret for Professions- og Erhvervsrettede Institutioner (PEI) har institutionsansvar for professionshøjskoler, erhvervsakademier, de maritime institutioner samt øvrige mindre statsinstitutioner.

 

Kontoret fungerer som primær kontaktindgang for institutionerne til ministeriet og har ansvaret for den løbende dialog og dimensionering af de videregående uddannelser.

Opgaver

• Styringsdialog med professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime institutioner om mål og indsatser, herunder indgåelse af og opfølgning på strategiske rammekontrakter med den enkelte institution
• Løbende dialog og behandling af konkrete sager i forhold til institutionerne på kontorets område
• Tilsyn med institutionernes resultater og forvaltning, herunder bl.a. opfølgning på Rigsrevisionens undersøgelser og beretninger på området
• Dimensionering af antallet af studiepladser på institutionerne (udvikling, drift og opfølgning).
• Analyse, databehandling samt bidrag til ministeriets politikudvikling på de områder, som berører kontoret, bl.a. regional uddannelsesdækning, gode rammer for ledelse på institutionerne og effektiv institutionsdrift
• Koordinering og afholdelse af rektor- og ressourcedirektørmøder
• Styringsdialog og mål- og resultatplaner for øvrige mindre statslige institutioner.

Kontorchef

Kontorchef er Dorte Høst Sarup.

 

Senest opdateret 13. juni 2019