Uddannelsesstøtte

Kontoret varetager blandt andet administration af statens uddannelsesstøtte (SU), ungdomskortordningen og support af uddannelsessteder.

Kontoret har ansvaret for:

  • SU
  • ungdomskort (i samarbejde med Trafikstyrelsen og trafikselskaberne)
  • support af uddannelsessteder
  • sagsbehandling af SU til udenlandske statsborgere
  • indkomstkontrol og beregning af aktuel forældreindkomst
  • SU-godkendelse af private uddannelser 
  • it-systemer, herunder teknisk hotline, fejlrapporter, it-udvikling og –prioritering
  • tilsyn med SU-administration på uddannelsesstederne
  • klagesagsbehandling vedrørende SU

 

Senest opdateret 22. februar 2018