Uddannelsesstøtte

Kontoret varetager den overordnede administration af statens uddannelsesstøtte (SU), som årligt udbetales til ca. 500.000 støttemodtagere svarende til ca. 20 mia. kr.

Uddannelsesstøtte yder i den forbindelse support til de ca. 2.000 lokale SU-medarbejdere, der medvirker til administrationen på 700 institutioner/ administrative enheder.

Opgaver

• Administration af statens uddannelsesstøtte (SU)
• Support af uddannelsesstederne
• Uddannelse af SU-medarbejdere på uddannelsesstederne
• Tilsyn med SU-administrationen på uddannelsesstederne
• Sagsbehandling af SU til udenlandske statsborgere
• Indkomstkontrol og beregning af aktuel forældreindkomst
• SU-godkendelse af private uddannelser
• Klagesagsbehandling vedrørende SU
• Tilsyn med Udbetaling Danmark ift. tilbagebetaling af lån og krav
• Kontrol af udeboende SU-modtageres adresseregistrering
• Teknisk hotline, fejlrapportering, it-udvikling og –prioritering
• Deltagelse i internationalt samarbejde om studiestøtte
• Forretningsanalyse på SU-området

Kontorchef

Kontorchef er Theis Lundgaard Olsen.

Senest opdateret 13. juni 2019