Gå til indhold

Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Maritime Institutioner

Kontoret for erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime institutioner er den primære indgang for institutionerne på området og har ansvaret for den løbende styringsdialog og uddannelsesudvikling på området.

Vi gennemfører derudover større analyser, evalueringer og udviklingsarbejder på de maritime, erhvervsakademi- og professionshøjskoleuddannelser, herunder lærer- og pædagoguddannelserne, de teknisk-merkantile uddannelser og de sundhedsfaglige uddannelser. Arbejdet sker i tæt dialog med vores institutioner, videnaktører og de relevante parter på det offentlige og private arbejdsmarked.

Vores opgaver omfatter bl.a.:

  • Styringsdialog med professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime institutioner om mål og indsatser, herunder indgåelse af og opfølgning på strategiske rammekontrakter med den enkelte institution
  • Uddannelsesudvikling på de professions- og erhvervsrettede uddannelsesområder samt dertilhørende udvikling og implementering af politiske initiativer
  • Udvikling af grundlaget for fremtidens velfærdsuddannelser, herunder evaluering af pædagoguddannelsen, opfølgning på revisionen af sundhedsuddannelserne og udviklingsarbejdet med læreruddannelsen mv.

Kontorchef Patrizia Marchegiani

Senest opdateret 22. oktober 2020