Gå til indhold

Uddannelsesudbud og Optag

I kontoret for Uddannelsesudbud og Optag har vi ansvar for de centrale styringselementer i forhold til udbuddet af videregående uddannelser.

Det er herunder dimensionering (model, løbende mv.), regionale uddannelsesudbud og uddannelsesstationer, akkreditering, Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU), Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (REP) og Certificeringsrådet samt den tværgående opgave med at udvikle dataunderstøttelsen af styringsdialogen med alle institutioner. Optagelsen i Den koordinerede tilmelding (KOT) og arbejdet med bedre vejledning og udvikling af ug.dk er ligeledes forankret i kontoret.

I kontoret har vi derudover ansvaret for videre- og efteruddannelsesområdet (VEU), herunder implementering og opfølgning på tidligere trepartsaftaler, og kontoret er den primære indgang for de små statsinstitutioner (Dansk Dekommissionering (DD), Akkrediteringsinstitutionen (AI), Studievalg Danmark (SVDK) og Studenterrådgivningen (SRG) og har ansvaret for den løbende styringsdialog med disse.

Vores opgaver omfatter bl.a.:

  •  Styring og udvikling af uddannelsesinstitutionernes landsdækkende og regionale uddannelsesdækning
  • Optagelsen i Den Koordinerede Tilmelding (KOT) og vejledningsindsatsen og udviklingen af ug.dk
  • Dimensionering af antallet af studiepladser på institutionerne (udvikling, drift og opfølgning)
  • VEU og implementering af de tidligere trepartsaftaler, samt bidrag til udvikling af området, herunder i samarbejde med arbejdsmarkedets parter
  • Styringsdialog og mål- og resultatplaner for de mindre statslige institutioner (Dansk Dekommissionering (DD), Akkrediteringsinstitutionen (AI), Studievalg Danmark (SVDK) og Studenterrådgivningen (SRG))
  • Opgaver vedr. overgangen til institutionsakkreditering, sekretariatsbetjening af RUVU, REP-rådet og certificeringsrådet
  • Implementering af den politiske beslutning om langsigtet løsning for radioaktivt affald.

Kontorchef Dorthe Høst Sarup

Senest opdateret 22. oktober 2020