Gå til indhold

Universiteter og Kunstneriske Institutioner

Kontoret for universiteter og kunstneriske institutioner er den primære indgang for institutionerne på området og har ansvaret for den løbende styringsdialog.

I kontoret har vi ansvar for det tværgående arbejde med digitalisering af de videregående uddannelser, censorområdet og tiltag i forhold til engelsksprogede uddannelser samt sekretariatsbetjening af råd og udvalg på området. Kontoret bidrager til policy udvikling og uddannelsesudvikling på området. Endvidere arbejder vi tæt sammen med området for forskning og innovation for at understøtte den tætte kobling mellem forskning og uddannelse, herunder projektdeltagelse i f.eks. det kommende partnerskab for viden og vækst, samarbejdet med private og offentlige fonde samt GTS.

Vores opgaver omfatter bl.a.:

  • Styringsdialog og tilsyn med universiteter og kunstneriske institutioner, herunder indgåelse af og opfølgning på strategiske rammekontrakter med den enkelte institution. Derudover tilsyn mv. for øvrige mindre ordninger
  • Uddannelsesudvikling, herunder tiltag i relation til mere fleksible universitetsuddannelser som 1-årige overbygningsuddannelser og erhvervskandidatordningen. Digitalisering af de videregående uddannelser, herunder opfølgning på digitaliseringspuljen, videnopbygning mv.
  • Opfølgning på den Nationale Sprogstrategi, herunder dialog med Nationalt center for fremmedsprog og betjening af småfagsråd.
  • Censorområdet, herunder vedligeholdelse af censorkursus, afholdelse af årlige censorformandskabsmøder samt dialog med censorsekretariater.
  • Opgaver i tilknytning til det danske universitet i Kina (SDC), Fulbright, EUI, de danske institutter i Athen og Damaskus samt danske institutioners aktiviteter i Grønland.

Kontorchef Pernille Ulrich

 

Senest opdateret 22. oktober 2020