Gå til indhold

Særlig Uddannelsesstøtte

I kontoret varetager vi sagsbehandling og administration af en række særlige ordninger på uddannelsesstøtteområdet, herunder handicaptillæg til statens uddannelsesstøtte (SU), SU til hele uddannelser i udlandet, befordringsgodtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Desuden varetager vi generel vejledning i forhold til borgere og uddannelsessteder om SU, SVU og befordring.

Vores opgaver omfatter bl.a.:

  • Ansøgnings- og klagesager vedrørende handicaptillæg til SU
  • Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), herunder klagesager mv.
  • Ansøgninger vedrørende godkendelse af hele uddannelser i udlandet til SU
  • Ansøgnings- og klagesager vedrørende SU, udlandsstipendium mv. til hele uddannelser i udlandet
  • Ungdomskort (i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og trafikselskaberne)
  • Vejledning om SU, SVU og Ungdomskort på hjemmesider mv.
  • SU-slusen – telefonisk vejledning, mail og Twitter om SU
  • Vedligeholdelse og udviklingsopgaver af it-systemer og selvbetjeningsløsninger på kontorets områder.

Kontorchef Merete Roos

Senest opdateret 22. oktober 2020