Gå til indhold

Sekretariat for Formidling

I Sekretariatet for Formidling har vi ansvaret for den eksternt rettede formidling og profileringsaktiviteter på styrelsens område samt for at bistå med faglig rådgivning til styrelsens øvrige kontorer i relation hertil.

Det drejer sig om kommunikation i bred forstand, herunder udvikling og vedligeholdelse af styrelsens profil på sociale medier, nyheder fra styrelsen og anden ekstern styrelseskommunikation. Dertil varetager vi en række interne formidlingsaktiviteter i samarbejde med Direktionssekretariatet.

Sekretariatet har herudover et selvstændigt ansvar for forberedelse og gennemførelse af to store årlige prisuddelinger, der hylder og ankerkender dels fremragende yngre forskere, dels fremragende undervisere på de videregående uddannelser. Sekretariatet bistår efter aftale med planlægningsrådgivning til de af styrelsens øvrige kontorer, som forbereder større eksterne arrangementer mv. Sekretariatet refererer til styrelsens direktion

Vores opgaver omfatter bl.a.:

  • Sociale medier, herunder udvikling og vedligehold af platforme – f.eks. Linkedin
  • Styrelsesnyheder i dialog  med faglige kontorer og Presse og Kommunikation i departementet
  • Planlægning og afvikling af Undervisningsprisen
  • Planlægning og afvikling af EliteForsk
  • Faglig rådgivning i relation til større arrangementer, konferencer og events i styrelsen og koncernen
  • Interne formidlingsaktiviteter og events

Kontorchef Line Gulløv Lundh

 

Senest opdateret 22. oktober 2020