Du er her: Forside Ministeriet Regeringsgrundlag, vision og strategier Uddannelses- og Forskningsministeriets strategi 2016-2020

Strategi for Uddannelses- og Forskningsministeriet 2016-2020

Fremragende uddannelse og forskning - grobund for fremtiden. Sådan lyder titlen på Uddannelses- og Forskningsministeriets strategi. Strategien sætter den overordnede ramme for ministeriets arbejde frem mod 2020.

Strategien har tre niveauer. Vores mission fortæller, hvordan vi opfatter vores grundlæggende værdiskabelse i samfundet. Vores vision udtrykker vores ambitioner på lang sigt. Mens vores seks pejlemærker angiver, hvordan vi vil understøtte, at vi når vores vision.

Uddannelses- og Forskningsministeriets vision

Høj vækst og ny indsigt gennem fremragende uddannelse og forskning

Mission

Vi skaber fundamentet for viden og velstand

Pejlemærker

1. Tæt sammenhæng mellem uddannelse, forskning og innovation

2. Uddannelse og forskning på dagsordenen

3. Dialog og samarbejde

4. Målrettet styring

5. Analyse, viden og handling

6. Internationalt perspektiv

Læs mere

 

Senest opdateret 21. marts 2018