Du er her: Forside Ministeriet Udbud og indkøb Analyse af barrierer og potentialer i udbuddet af videregående voksen-, efter- og videreuddannelse

Udbud af analyse af barrierer og potentialer i udbuddet af videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VVEU)

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) ønsker med dette udbud at få tilbud på analyse, der viser barrierer for udbud af videregående VEU og potentialer for et mere sammenhængende VEU-område.
Kontakt
Anders Stein Knudsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 77
Email: akn@ufm.dk
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Opgave

Konsulenten skal med analysen afdække, hvilke barrierer de videregående uddannelsesinstitutioner oplever i forhold til at udbyde videregående VEU-forløb. Det kan være f.eks. være skæve økonomiske incitamenter, manglende ressourcer, tradition, kultur m.fl.

Analysen skal herudover bidrage med viden om, hvordan et mere fleksibelt system sikres. Det kan f.eks. være via et stærkere samarbejde på tværs af institutionstyper, mellem offentlige og private udbydere m.fl.

Analysen skal bidrage til målene fra trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021). Trepartsaftalen har bl.a. som mål at skabe et bedre og mere fleksibelt VEU-system.

Tidsfrist og økonomisk ramme

Frist for indlevering af tilbud er 25. februar 2019 kl. 12.00 og den økonomiske ramme for løsningen af opgaven er på 650.000 kr. ekskl. moms. Opgaven forventes afsluttet medio august 2019.

Senest opdateret 29. januar 2019