Du er her: Forside Ministeriet Udbud og indkøb Analyse af sammenhængen mellem eksisterende videregående voksen-, efter og videreuddannelser (VVEU) og arbejdsmarkedets kompetenceefterspørgsel

Udbud af analyse af sammenhængen mellem eksisterende voksen-, efter-, og videreuddannelser (VVEU) og arbejdsmarkedets kompetenceefterspørgsel

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) ønsker med dette udbud at få et overblik over sammenhængen mellem kompetencer, der opnås i nuværende VVEU-uddannelser, og kompetencer som arbejdsgivere og arbejdstagere efterspørger til opkvalificering.
Kontakt
Anders Stein Knudsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 77
Email: akn@ufm.dk
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Opgave

SFU ønsker at få afdækket følgende:

  • Læringsmålene i de nuværende akademi-, diplom- og masteruddannelser til at give viden om, hvilke kompetencer brugere VVEU kan opnå med de nuværende uddannelser
  • Hvilke kompetencer arbejdsgivere og arbejdstagere efterspørger at opnå via opkvalificering, for herom at identificere underudbud af videregående VEU

Analysens overordnede formål er at give viden om, i hvilken grad kompetencer, som tilbydes i nuværende VVEU-kurser, matcher behovet blandt arbejdstagere og arbejdsgivere. Analysen har baggrund i trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021). Et af trepartsaftalens mål er, at VVEU-systemet hurtigere skal målrette tilbud efter arbejdsmarkedets kompetencebehov. Analysen skal derfor give den nedsatte VEU-arbejdsgruppe et sagligt grundlag for at rådgive om relevante VEU-udbud.

Tidsfrist og økonomisk ramme

Fristen for afgivelse af tilbud er d. 4. marts 2019 kl. 12.00. Den økonomiske ramme for løsning af opgaven er 925.000. kr. ekskl. moms. Opgaven forventes afsluttet medio september.

Senest opdateret 29. januar 2019