Du er her: Forside Ministeriet Udbud og indkøb Annoncering - Analyse af konsekvenser for Danmark af et nedbrud i de satellitbaserede PNT-tjenester (sårbarhedsanalyse)

Udbud af konsulentydelse: Analyse af konsekvenser for Danmark af et nedbrud i de satellitbaserede PNT-tjenester (sårbarhedsanalyse)

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) under Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) ønsker med dette udbud at få tilbud på en analyse af konsekvenserne for Danmark af et nedbrud af satellitbaserede PNT-tjenester (Positionerings-,Navigations- og Timingtjenester)
Kontakt
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Opgaven består i at gennemføre en overordnet risikovurdering og gennemføre en række casestudier med særligt fokus på konsekvenser ved nedbrud inden for ministerområderne som er repræsenteret i Det Tværministerielle Rumudvalg.

Opgaven er en opfølgning på Beredskabsstyrelsens udpegning af rumvejr som en ud af 13 hændelsestyper, som potentielt kan føre til større ulykker og katastrofer i Danmark (”Danmarks nationale risikobillede”, januar 2017). Opgaven skal derudover bidrage til at sætte fokus på risikoen for cyberkriminalitet og cyberterror, som i EU har fået stor opmærksomhed i forbindelse med udviklingen af EU's egne satellitbaserede PNT-tjenester med satellitprogrammet Galileo.

Frist for afgivelse af tilbud er 12. marts 2018 kl. 12.00

Opgavebeskrivelse

Udbuddet kan underopdeles i syv opgaver. SFU ønsker et samlet tilbud på alle opgaver.

Opgave 1: Indledende og generel analyse af Danmarks afhængighed af PNTtjenester
baseret på satellitter

Der ønskes en generel analyse af Danmarks afhængighed af PNT-tjenester og så
vidt muligt i sammenligning med andre lande.

Opgave 2: Beskrivelse af relevante risici for nedbrud

Med udgangspunkt i ”Danmarks nationale risikobillede” og andre relevante kilder
(både nationale og udenlandske) ønskes en overbevisende beskrivelse af de mest
relevante risici, der kan føre til afbrydelser eller nedbrud af PNT-tjenester baseret
på satellitter.

Opgave 3: Udvikling af scenarium for nedbrud af PNT-tjenester baseret på satellitter

Der ønskes udviklet et i en dansk kontekst relevant scenarium for et tidsbegrænset
nedbrud af PNT-tjenester baseret på satellitter, som kan anvendes i forbindelse
med de efterfølgende casestudier.

Opgave 4: Udvælgelse af case-studier

Der ønskes en udvælgelse af relevante cases inden for de sektorer, som er omfattet
af ministerierne i Det Tværministerielle Rumudvalg.

Opgave 5: Case-studier

Konsulenten skal analysere de udvalgte cases, jf. ovenfor. med udgangspunkt i
interviews med relevante aktører og inddragelse af relevant skriftligt materiale.

Opgave 6: Alternativer i tilfælde af nedbrud

Der ønskes et overblik over mulige alternativer til ikke-satellitbaserede PNTtjenester
i tilfælde af nedbrud.

Opgave 7: Slutrapportering

Opgaverne skal afrapporteres i en rapport, som også indeholder en sammenfatning.

Udbudsmateriale

 

Senest opdateret 19. februar 2018