Du er her: Forside Ministeriet Udbud og indkøb Annoncering - Opdatering af grundlag for statistik om rumerhvervet samt analyse af rumerhvervets vækstpotentiale

Udbud af konsulentydelse: Opdatering af grundlag for statistik om rumerhvervet samt analyse af rumerhvervets vækstpotentiale

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) under Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) ønsker med dette udbud at få tilbud på en konsulentydelse vedrørende en opdatering af grundlaget for den del af publikationen ”Rumstatistikken”, som vedrører rumerhvervet i Danmark.
Kontakt
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Rumstatistikken indeholder tal for rumerhvervets størrelse, værdikæden og økonomiske udvikling. Grundlaget for analyserne er en liste over identificerede rum-virksomheder og en angivelse af størrelsen af deres rumaktiviteter. Opgaven består i at opdatere denne liste med både virksomheder, andele og placeringen af virksomheder i værdikæden. Opdateringen skal desuden suppleres med analyser af udvalgte virksomheder med henblik på bedre at kunne vurdere rumerhvervets vækstpotentiale.

Frist for afgivelse af tilbud er 2. marts 2018 kl. 12.00.

Opgavebeskrivelse

Udbuddet kan underopdeles i to opgaver. SFU ønsker et samlet tilbud på begge opgaver.

Opgave 1: Opdatering af rumerhvervet

Der ønskes en opdatering af grundlaget for opgørelsen af antallet af virksomheder i det danske rumerhverv, herunder andele for omsætning med relation til rumom-rådet og deres placering i værdikæden

Opgave 2: Dybdeinterviews med nøglevirksomheder

Som supplement til opdateringen er der behov for en dybere forståelse af udviklingen bag tallene.

Der ønskes derfor dybdeinterviews med en række udvalgte virksomheder. Formålet er at forstå, hvilke markeder og typer af virksomheder, der driver væksten og vækstpotentialet over de næste 5-10 år i erhvervet baseret på erhvervets egne vurderinger og suppleret med tilgængelige markedsanalyser.

Udbudsmateriale

 

 

 

 

 

Senest opdateret 06. februar 2018