Du er her: Forside Ministeriet Udbud og indkøb Udbud af kvalitativ undersøgelse af optagelsessystemet for de videregående uddannelser

Udbud af kvalitativ undersøgelse af optagelsessystemet for de videregående uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) gennemfører i foråret 2019 en større undersøgelse af styrker og svagheder ved optagelsessystemet. UFM ønsker i den forbindelse ekstern konsulentbistand til en kvalitativ undersøgelse af optagelsessystemet.
Kontakt
Adrian Lema
Souschef
Tlf.: +45 72 31 81 26
Email: adl@ufm.dk
Louise Berg Ebbesen
Fuldmægtig
Tlf.: +4572318018
Email: loe@ufm.dk

Baggrund

Optagelsessystemet skal understøtte en optimal udvælgelse og fordeling af mere end 90.000 ansøgere årligt med forskellige adgangsgivende grundlag til alle typer af videregående uddannelser i hele Danmark.

Det lykkes vi i høj grad med i dag. Men der er også nogle dynamikker i optagelsessystemet, som påvirker ansøgernes og uddannelsesinstitutionernes præferencer, så det ikke altid er de bedst kvalificerede og mest motiverede ansøgere, der bliver optaget på de videregående uddannelser.

I dag ved vi ikke nok om, hvordan ansøgerne vælger uddannelser og hvorfor. Vi ved heller ikke nok om, hvordan udbuddet af uddannelsespladser påvirker ansøgernes søgemønstre, eller hvordan optagelsessystemet påvirkede ansøgernes strategiske adfærd på deres ungdomsuddannelse f.eks. ift. valg af fag. Det skal den kvalitative undersøgelse hjælpe med at belyse.

Tidfrist og økonomisk ramme

Frist for indlevering af tilbud er 1. marts 2019 kl. 12.00 og den økonomiske ramme for løsningen af opgaven er på op til 700.000 kr. ekskl. moms. Opgaven forventes afsluttet medio maj 2019.

Senest opdateret 08. februar 2019