Du er her: Forside Ministeriet Udbud og indkøb Udbud af opgaver under Bestil en Forsker-ordningen 2018 - 2021

Udbud af opgaver under Bestil en Forsker-ordningen 2018 - 2021

Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med dette udbud at få tilbud på sekretariatsfunktionen af Bestil en Forsker-ordningen 2018 - 2021
Kontakt
Anne Lise Krarup-Christensen
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 82 39
Email: alkc@ufm.dk
Katja Gunnertoft Bojsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 44
Email: kabo@ufm.dk

Bestil en Forsker er en ordningen under den landsdækkende og årlig tilbagevendende videnskabsfestival Forskningens Døgn. I Bestil en Forsker-ordningen kan alle der kan samle et publikum på mindst 20 personer booke et foredrag med en forsker. Alle foredrag vises i et foredragskatalog, der offentliggøres på Forskningens Døgns hjemmeside. Det er også på Forskningens Døgns hjemmeside, at rekvirenterne booker foredragene. Foredragskataloget offentliggøres omkring 1. marts og lukker igen omkring 1. april.

Opgaven består primært i at rekruttere nye og tidligere forskere til ordningen, redigere og kvalitetssikre de oplagte foredrag samt håndtere rekvirenternes bestillinger af de oplagte foredrag samt have den løbende dialog med forskere samt rekvirenter i forbindelse med ordningen. Derudover består opgaven i markedsføring af ordningen til potentielle rekvirenter samt at udarbejde en brugerundersøgelse (med rekvirenter og forskere) samt hvert år efter Forskningens Døgn at udarbejde en evaluering .

Tidsfrist

Tidsfristen for afgivelse af tilbud er 31. august 2018, kl. 12.00.

Tilbud skal afgives via Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem. Tilbud kan ikke afgives på anden vis, herunder via e-mail.

Senest opdateret 12. juli 2018