Du er her: Forside Ministeriet Udbud og indkøb Udbud af videngrundlag til DFiR’s projekt om Danmarks viden-handelsbalance

Udbud af videngrundlag til DFiR’s projekt om Danmarks viden-handelsbalance

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) ønsker med dette udbud at få tilbud på udarbejdelsen af et videngrundlag til DFiR’s projekt om Danmarks viden-handelsbalance.
Kontakt
Karin Kjær Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 37
Email: kkm@ufm.dk
Emil Saggau
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 95
Email: ems@ufm.dk
Christina Bundgaard Mark
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 06
Email: cbm@ufm.dk

Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske Råd (DFiR) ønsker med dette udbud at få tilbud på udarbejdelse af et videngrundlag til brug i rådets projekt om Danmarks viden-handelsbalance.

DFiR har igangsat et projekt, der skal undersøge, hvordan dansk forskning og innovation står i den internationale konkurrence ved at se på en handelsbalance for viden. Formålet med rådets projekt er at belyse, analysere og vurdere cirkulationen af viden mellem alle typer af aktører, der beskæftiger sig med FoU, i Danmark og udlandet.

DFiR ønsker at frembringe et samlet og internationalt overblik over cirkulationen af viden ind og ud af Danmark. Rådet mener, at en aktiv deltagelse i det internationale vidensflow har betydning for dansk performance og kvaliteten af forskning og innovation.

Rådets samlede projekt løber i kalenderåret 2019. Dette udbud forventes at resul-tere i et videngrundlag, der indgår i rådets samlede projekt. Dette bidrag skal være afleveret fra vindende tilbud med udgangen af oktober 2019.

Frist for aflevering af tilbud er onsdag d. 24 april. 2019 kl. 12.00

OBS: der afholdes et infomøde om udbuddet torsdag d. 28 marts 2019, kl. 13-14, Børsgade 4,
1215 København K.

Læs mere om DFiR, rådets medlemmer og lovgrundlag på rådets hjemmeside her.

Spørgsmål/svar
Alle spørgsmål bedes fremsendes skriftligt til dfir@ufm.dk frem til d. 12 april 2019 kl 12.00. Svar vil blive fremsendt skriftligt løbende til potentielle tilbudsgivere, der har meldt deres interesse til DFiR senest d. senest 10. april 2019

Senest opdateret 25. marts 2019