Du er her: Forside Publikationer 2005

Publikationer 2005

Viser 1-10 af 62 resultater
Universitetsuddannelser i tal - Et historisk strejftog igennem mere end 100 år
Universitetsuddannelser i tal - Et historisk strejftog igennem mere end 100 år
Publiceringsdato 23. december 2005 Rapporten giver et lille talmæssigt overblik over uddannelsessystemets historie med fokus på universitetsuddannelserne.
Hvordan gør vi en offentlig forskerkarriere attraktiv?
Hvordan gør vi en offentlig forskerkarriere attraktiv?
Publiceringsdato 14. december 2005 Danmarks Forskningspolitiske Råd har i et notat til videnskabsministeren skitseret nogle centrale punkter, som skal overvejes med henblik på at styrke de danske forskningsinstitutioners evne til udvikle og tiltrække dygtige forskere.
Færdiguddannede akademikeres internationale mobilitet
Færdiguddannede akademikeres internationale mobilitet
Publiceringsdato 09. december 2005 Notatet beskriver de færdiguddannedes mobilitet.
Universitetsuddannelser – Status på nøgletal december 2005
Universitetsuddannelser – Status på nøgletal december 2005
Publiceringsdato 07. december 2005 Blandt de opdaterede data kan læses om lavere startalder for de universitetsuddannede, øget studentermobilitet og øget akademikerbeskæftigelse.
Forslag om etablering af University for Natural Resources and Nutrition
Forslag om etablering af University for Natural Resources and Nutrition
Publiceringsdato 01. december 2005 Regeringen nedsatte i juni 2005 Udvalget til vurdering af mulighederne for at styrke forskningsindsatsen på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks JordbrugsForskning (Børstingudvalget). Det har været udvalgets opgave at opstille modelovervejelser for bedre integration af forskningen.
Polarfronten nr. 4 2005
Polarfronten nr. 4 2005
Publiceringsdato 01. december 2005 Dansk Polarcenter
Magasinet Humaniora nr. 4 2005
Magasinet Humaniora nr. 4 2005
Publiceringsdato 01. december 2005 Udover et tema om digitalisering af kulturarven indeholder dette nummer artikler om psykiatri og arkitektur.
Retningslinier for Godkendt Teknologisk Service i Danmark 2005
Retningslinier for Godkendt Teknologisk Service i Danmark 2005
Publiceringsdato 01. december 2005 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Fremtidens forskningsinfrastruktur – kortlægning af behov og forslag til strategi
Fremtidens forskningsinfrastruktur – kortlægning af behov og forslag til strategi
Publiceringsdato 01. december 2005 Det Strategiske Forskningsråd
Oversigt over kernefelter indmeldt til Danmarks Forskningspolitiske Råd
Oversigt over kernefelter indmeldt til Danmarks Forskningspolitiske Råd
Publiceringsdato 18. november 2005 Danmarks Forskningspolitiske Råd