Du er her: Forside Publikationer 2005

Publikationer 2005

Viser 1-20 af 62 resultater
Forskning i Grønland – forskning for Grønland
Forskning i Grønland – forskning for Grønland
Publiceringsdato 01. januar 2005 Hovedtræk af Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønlands historie
Flere og bedre ingeniører
Flere og bedre ingeniører
Publiceringsdato 03. maj 2005 I pjecen "Flere og bedre ingeniører" præsenteres en række fremadrettede anbefalinger, der skal danne grundlag for en styrket indsats for at få flere og bedre ingeniører. Anbefalingerne tager afsæt i en nærmere analyse af ingeniørers uddannelse, arbejdsmarked og fremtidige kompetencebehov.
Udviklingen på de danske universiteter – Redegørelse til Folketinget april 2005
Udviklingen på de danske universiteter – Redegørelse til Folketinget april 2005
Publiceringsdato 01. april 2005 Denne redegørelse beskriver på baggrund af universiteternes udviklingskontrakter gennemførelsen af universitetslovens intentioner og opstiller hovedtræk i udviklingen på de danske universiteter.
Det innovative humaniora og samfundsvidenskab
Det innovative humaniora og samfundsvidenskab
Publiceringsdato 08. august 2005 - oplæg til en forskningspolitisk handlingsplan. Rapport fra en ekspertgruppe.
Udvikling – ja tak!
Udvikling – ja tak!
Publiceringsdato 17. august 2005 Afrapportering af “Pilotprojekt vedrørende udvikling af personale- og ledelsesværktøjer i offentlige forskningsmiljøer“
Danmarks nationale reformprogram
Danmarks nationale reformprogram
Publiceringsdato 01. oktober 2005 Bidrag til EU’s vækst- og beskæftigelsesstrategi (Lissabon-strategien)
Forslag om etablering af University for Natural Resources and Nutrition
Forslag om etablering af University for Natural Resources and Nutrition
Publiceringsdato 01. december 2005 Regeringen nedsatte i juni 2005 Udvalget til vurdering af mulighederne for at styrke forskningsindsatsen på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks JordbrugsForskning (Børstingudvalget). Det har været udvalgets opgave at opstille modelovervejelser for bedre integration af forskningen.
Universitetsuddannelser – Status på nøgletal december 2005
Universitetsuddannelser – Status på nøgletal december 2005
Publiceringsdato 07. december 2005 Blandt de opdaterede data kan læses om lavere startalder for de universitetsuddannede, øget studentermobilitet og øget akademikerbeskæftigelse.
Effekter af e-læring
Effekter af e-læring
Publiceringsdato 01. august 2005 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management A/S på baggrund af en undersøgelse gennemført for Videnskabsministeriet.
Vild med viden
Vild med viden
Publiceringsdato 22. august 2005 - rapport fra arbejdsgruppen vedrørende forskningskommunikation til børn og unge
Bliver de udenlandske kandidater i Danmark efter fuldført studium?
Bliver de udenlandske kandidater i Danmark efter fuldført studium?
Publiceringsdato 01. oktober 2005 Undersøgelsen bygger på en særkørsel fra Danmarks Statistik og omfatter alle udenlandske studerende, der i perioden 1992-2002 afsluttede en universitetsuddannelse på kandidatniveau
Universitetsuddannelser i tal - Et historisk strejftog igennem mere end 100 år
Universitetsuddannelser i tal - Et historisk strejftog igennem mere end 100 år
Publiceringsdato 23. december 2005 Rapporten giver et lille talmæssigt overblik over uddannelsessystemets historie med fokus på universitetsuddannelserne.
Hovedresultater fra undersøgelsen om de studerendes erhvervsarbejde – og sammenhængen med frafald, studietid, startløn og beskæftigelse
Hovedresultater fra undersøgelsen om de studerendes erhvervsarbejde – og sammenhængen med frafald, studietid, startløn og beskæftigelse
Publiceringsdato 05. januar 2005 De studerendes erhvervsarbejde – og sammenhængen med frafald, studietid, startløn og beskæftigelse, januar 2005
Færdiguddannede akademikeres internationale mobilitet
Færdiguddannede akademikeres internationale mobilitet
Publiceringsdato 09. december 2005 Notatet beskriver de færdiguddannedes mobilitet.
Forskning for fremtiden 2005
Forskning for fremtiden 2005
Publiceringsdato 31. januar 2005 Det Frie Forskningsråd
Magasinet Humaniora nr. 1 2005
Magasinet Humaniora nr. 1 2005
Publiceringsdato 01. februar 2005 Dette nummer indeholder artikler om blandt andet jernaldermenneskets kostvaner, besættelseshistorie, Ringenes Herre og ledelse i et humanistisk forskningsmiljø.
Polarfronten nr. 1 2005
Polarfronten nr. 1 2005
Publiceringsdato 01. marts 2005 Dansk Polarcenter
Polarfronten nr. 3 2005
Polarfronten nr. 3 2005
Publiceringsdato 01. september 2005 Dansk Polarcenter
Polarfronten nr. 2 2005
Polarfronten nr. 2 2005
Publiceringsdato 01. juni 2005 Dansk Polarcenter
Polarfronten nr. 4 2005
Polarfronten nr. 4 2005
Publiceringsdato 01. december 2005 Dansk Polarcenter