Du er her: Forside Publikationer 2006

Publikationer 2006

Viser 21-50 af 53 resultater
Universitetssystemet i Danmark
Universitetssystemet i Danmark
Publiceringsdato 15. marts 2006 Danmarks Forskningspolitiske Råd
Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation 2005
Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation 2005
Publiceringsdato 15. marts 2006 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Polarfronten nr. 3 2006
Polarfronten nr. 3 2006
Publiceringsdato 01. september 2006 Dansk Polarcenter
Polarfronten nr. 4 2006
Polarfronten nr. 4 2006
Publiceringsdato 01. december 2006 Dansk Polarcenter
Polarfronten nr. 2 2006
Polarfronten nr. 2 2006
Publiceringsdato 01. juni 2006 Dansk Polarcenter
Polarfronten nr. 1 2006
Polarfronten nr. 1 2006
Publiceringsdato 01. marts 2006 Dansk Polarcenter
Bedre kommercialisering af forskning til gavn for samfundet
Bedre kommercialisering af forskning til gavn for samfundet
Publiceringsdato 03. februar 2006 Danmarks Forskningspolitiske Råd. Danmarks Forskningspolitiske Råd giver i dette notat et bidrag til drøftelsen af, hvad der yderligere kan og bør gøres for at fremme det kommercielle udbytte af den offentlige forskningsindsats.
Forskning for fremtiden 2006
Forskning for fremtiden 2006
Publiceringsdato 03. februar 2006 Det Frie Forskningsråd
Magasinet Humaniora nr. 1 2006
Magasinet Humaniora nr. 1 2006
Publiceringsdato 01. februar 2006 Dette nummer indeholder et minitema om konversion samt artikler om blandt andet computerspil, Richard Wagners kvindeskikkelser, arkitektur og kultur-kanoner.
Det aldrende samfund 2030
Det aldrende samfund 2030
Publiceringsdato 01. februar 2006 Rapport fra styregruppen for det strategiske fremsyn om det aldrende samfund 2030
Tal om forskning – Statistik 2005
Tal om forskning – Statistik 2005
Publiceringsdato 01. januar 2006 Forskningsstyrelsen. Tal om forskning – Statistik 2005 indeholder en række centrale nøgletal for 2004 om aktiviteterne i Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og forskeruddannelsesaktiviteter i det tidligere Forskningsstyrelsens regi.
Brugerdreven innovation – Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram
Brugerdreven innovation – Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram
Publiceringsdato 20. december 2006 Der findes forskningsmiljøer i Danmark med gode traditioner for brugerinvolvering, som en strategisk forskningsindsats bør bygge på for at nå verdensklasse. Det, der er brug for, er sammenhæng, både på tværs af fag og nationalt.
Magasinet Humaniora nr. 4 2006
Magasinet Humaniora nr. 4 2006
Publiceringsdato 18. december 2006 Artikler om blandt andet Bertel Thorvaldsens breve, danske værdier, dansk arkitektur og smag og samfundsmæssigt fællesskab.
Dansk sociologis muligheder
Dansk sociologis muligheder
Publiceringsdato 15. december 2006 Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.
Udmøntning af strategiske forskningsprogrammer
Udmøntning af strategiske forskningsprogrammer
Publiceringsdato 11. december 2006 Dette notat er vedtaget af bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd (DSF) 30. januar 2006.
Opfølgning på evaluering af dansk forskeruddannelse
Opfølgning på evaluering af dansk forskeruddannelse
Publiceringsdato 30. november 2006 Udklækning af forskere er af central betydning for dansk forsknings fortsatte udvikling, kvalitativt såvel som kvantitativt.
Årsberetning 2005
Årsberetning 2005
Publiceringsdato 01. november 2006 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed . Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) traf i 2005 afgørelse i syv sager, hvoraf fem sager var overført fra 2004.
Tal om forskning 2006
Tal om forskning 2006
Publiceringsdato 27. oktober 2006 'Tal om Forskning 2006' er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse. Publikationen udarbejdes på baggrund af Forsknings- og Innovationsstyrelsens egne data og opgørelser.
Afrapportering fra Rådet for Teknologi og Innovations dialogmøde på Egeskov Slot. Rådet for Teknologi og Innovation
Afrapportering fra Rådet for Teknologi og Innovations dialogmøde på Egeskov Slot. Rådet for Teknologi og Innovation
Publiceringsdato 04. oktober 2006 Afrapportering fra Rådet for Teknologi og Innovations dialogmøde på Egeskov Slot. Rådet for Teknologi og Innovation
InnovationDanmark 4 oktober 2006
InnovationDanmark 4 oktober 2006
Publiceringsdato 04. oktober 2006 Forsknings- og Innovationsstyrelsen. På InnovationDanmark-dagen 4. oktober 2006 samlede Rådet for Teknologi og Innovation og Forsknings- og Innovationsstyrelsen ca. 180 repræsentanter fra virksomheder, videninstitutioner, den offentlige sektor og interesseorganisationer.
Iværksætteri – Universiteternes iværksætterbarometer 2006
Iværksætteri – Universiteternes iværksætterbarometer 2006
Publiceringsdato 01. oktober 2006 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Som i 2003, 2004 og 2005 har ministeriet bedt analyseinstituttet WEBPOL gennemføre en e-mail baseret undersøgelse blandt de studerende ved landets 12 universiteter. I alt 4.738 studerende har i år svaret på undersøgelsen.
Den ny innovationspolitik
Den ny innovationspolitik
Publiceringsdato 01. oktober 2006 Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Ugebrevet Mandag Morgen har på opdrag fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen udarbejdet debatoplægget "Den ny innovationspolitik".
Magasinet Humaniora nr. 3 2006
Magasinet Humaniora nr. 3 2006
Publiceringsdato 11. september 2006 Artikler om RAF og STASI, Danmarks National-Socialistiske Arbejder Partis presse, Paul Valéry og diskriminationens mange varianter.
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2005
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2005
Publiceringsdato 01. september 2006 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
8 forskerhistorier 2006
8 forskerhistorier 2006
Publiceringsdato 01. august 2006 Forskningsrådet for Teknologi og Produktion. Publikationen giver otte smagsprøver på forskning, som har opnået støtte fra Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, og indeholder desuden synspunkter om den frie forsknings betydning set fra erhvervslivet.
13 gode råd ved ansøgningsskrivning
13 gode råd ved ansøgningsskrivning
Publiceringsdato 26. juni 2006 Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom
Evaluering af EU-forprojekter
Evaluering af EU-forprojekter
Publiceringsdato 22. juni 2006 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Årsrapport 2005
Årsrapport 2005
Publiceringsdato 01. juni 2006 Det Frie Forskningsråd
Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans
Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans
Publiceringsdato 01. juni 2006 Danmarks Forskningspolitiske Råd
På bølgelængde – Teknologisk fremsyn om mobil og trådløs kommunikation
På bølgelængde – Teknologisk fremsyn om mobil og trådløs kommunikation
Publiceringsdato 01. juni 2006 Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Mobil og trådløs kommunikation rummer mange innovationsmuligheder for Danmark. Dansk forskning er i verdensklasse, og vi ser en række erhvervsmæssige styrkepositioner i dag, hvor Danmark fremover har gode forudsætninger for at blive globalt førende.