Du er her: Forside Publikationer 2008

Publikationer 2008

Viser 21-50 af 97 resultater
Effektmåling af forsknings- og innovationssamarbejder - fokus på innovationskonsortier
Effektmåling af forsknings- og innovationssamarbejder - fokus på innovationskonsortier
Publiceringsdato 23. oktober 2008 Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har i sin handlingsplan InnovationDanmark 2007-2010 sat som mål fremover at sikre bedre dokumentation af effekten af de investeringer i forsknings- og innovationssamarbejder mellem universiteter og virksomheder, som RTI foretager.
InnovationDanmark 2008 - Handlingsplan fra Rådet for Teknologi og Innovation
InnovationDanmark 2008 - Handlingsplan fra Rådet for Teknologi og Innovation
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Rådet for Teknologi og Innovation. Handlingsplan for mere innovation og effektiv videnspredning - tillæg til InnovationDanmark 2007-2010.
Einstein tog fejl!
Einstein tog fejl!
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Det Frie Forskningsråd. Måske bliver det fysikeren Michael Marc Wolfs grundforskning i kvanteinformationsteori, som en dag kan føre til ultrahurtige kvantecomputere – der kan løse problemer, som ingen computer i dag kan takle.
Designerenzymer til grøn kemi
Designerenzymer til grøn kemi
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Det Frie Forskningsråd. Bedre miljø og sundhed: Designerenzymer kan måske bruges til effektiv nedbrydning af halm til bioethanol – og til behandling af alvorlige sygdomme.
Brugerne skaber internettet
Brugerne skaber internettet
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Det Frie Forskningsråd. Professor Niels Ole Finnemann forsker i, hvilke kulturelle, sociale og politiske relationer internettet skaber. Han mener, at internettet er en brugerdrevet revolution, der har konsekvenser for vores demokrati og vores samfund.
Jurister udforsker ny handelsorden
Jurister udforsker ny handelsorden
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Det Frie Forskningsråd. Professor Birgitte Egelund Olsen forsker i det komplekse juridiske samspil mellem verdenshandelsorganisationen WTO og EU. Resultaterne vil formentlig vække interesse blandt danske virksomheder.
Interkulturel dialog i uddannelse og læring
Interkulturel dialog i uddannelse og læring
Publiceringsdato 06. oktober 2008 Erfaringer og resultater fra EU´s uddannelsesprogrammer Comenius, Erasmus og Grundtvig.
Det Europæiske Forskningsråd
Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 26. september 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen, EuroCenter. Pjecen beskriver ERC’s stipendier til individuelle forskerhold og krav til en ERC-ansøgning og giver en række nyttige råd baseret på ERC’s første uddelingsrunde.
Strategi for virksomhedernes internationale innovationsaktiviteter
Strategi for virksomhedernes internationale innovationsaktiviteter
Publiceringsdato 25. september 2008 Nærværende strategi er et produkt af Rådet for Teknologi og Innovations ønske om at styrke den danske økonomis innovationskraft. Strategien er udarbejdet i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen og interessenter, og er et tillæg til handlingsplanen InnovationDanmark 2007-2010.
Innovationsstrategi for servicevirksomheder
Innovationsstrategi for servicevirksomheder
Publiceringsdato 24. september 2008 Rådet for Teknologi og Innovation har siden lanceringen af InnovationDanmark 2007-2010 sat fokus på innovation i servicesektoren gennem analyser, konferencer, kronikker og debatpjecer.
Magasinet Humaniora nr. 3 2008
Magasinet Humaniora nr. 3 2008
Publiceringsdato 08. september 2008 Artikler om forskning i sikkerhedspolitik, om pædofili og moralsk panik, samt om hvordan nytten af humanistisk forskning skal vurderes.
Polarfronten nr. 3 2008
Polarfronten nr. 3 2008
Publiceringsdato 01. september 2008 En analyse af grønlandske iskerner viser i detaljer, hvordan overgangen fra den forrige istid til vores tempererede mellemistid er foregået. Og to forskere forsøgt at rekonstruere, hvad der skete, da Stationen på Eskimonæs i 1943 blev ødelagt af først tyske og dernæst amerikanske styrker.
Overordnede rammer for udvikling af supplerende læreruddannelser
Overordnede rammer for udvikling af supplerende læreruddannelser
Publiceringsdato 29. august 2008
Årsberetning 2007
Årsberetning 2007
Publiceringsdato 28. august 2008 Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) fandt ikke grundlag for at udtale uredelighed i de 9 sager, der er behandlet i 2007.
Tal om Danmarks deltagelse i EU's 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling
Tal om Danmarks deltagelse i EU's 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling
Publiceringsdato 26. august 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Evaluering af public service for opfindere
Evaluering af public service for opfindere
Publiceringsdato 25. august 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Debatoplæg: Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling
Debatoplæg: Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling
Publiceringsdato 17. august 2008
Censorinstitutionen under forandring
Censorinstitutionen under forandring
Publiceringsdato 14. august 2008 Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen. Februar 2008.
Brugerundersøgelse
Brugerundersøgelse
Publiceringsdato 12. august 2008 En brugerundersøgelse med henblik på at evaluere anvendeligheden og kvaliteten af de vurderinger, som CIRIUS udarbejder af uddannelser, som er gennemført i udlandet, og som skal bruges ved jobsøgning eller videreuddannelse i Danmark.
Magasinet Humaniora nr. 4 2008
Magasinet Humaniora nr. 4 2008
Publiceringsdato 08. august 2008 Dette nummer af Magasinet Humaniora byder på artikler om så forskellige emner som japansk popkunst, filmspil, forbrugervildledning og sprogforstyrrelser.
8 Forskerhistorier 2008
8 Forskerhistorier 2008
Publiceringsdato 01. august 2008 Forskningsrådet for Teknologi og Produktion. Alle otte forskerhistorier omhandler postdoc-projekter, hvor unge forskere står i spidsen og gennemfører deres egne ideer.
Lissabon-konventionen og Bologna-processen
Lissabon-konventionen og Bologna-processen
Publiceringsdato 28. juli 2008 I denne brochure kan du læse mere om Lissabon-konventionen og Bologna-processen, to internationale initiativer, som har stor betydning for anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer og merit i og uden for Danmark.
EU-Information nr. 3 – juli 2008
EU-Information nr. 3 – juli 2008
Publiceringsdato 25. juli 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen, EuroCenter
Videnskabsministeriets attachéer
Videnskabsministeriets attachéer
Publiceringsdato 17. juli 2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Nyt lys på overvægt
Nyt lys på overvægt
Publiceringsdato 15. juli 2008 Det Frie Forskningsråd. Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning inden for alle fagområder, som udspringer af forskernes egne ideer. Her fortælles om et samfundsfagligt ph.d.-projekt, der bevæger sig ind på et traditionelt sundhedsfagligt område – nemlig bekæmpelse af overvægt.
Stamceller på bestilling
Stamceller på bestilling
Publiceringsdato 15. juli 2008 Det Frie Forskningsråd. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om, hvordan kræftforskeren Kristian Helins laboratorium arbejder med stamceller – forskning, som kan føre til nye måder at bremse kræftcellers vækst.
På vej mod Jurassic Park?
På vej mod Jurassic Park?
Publiceringsdato 15. juli 2008 Det Frie Forskningsråd. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om forskning i gammel arvemasse – et spændende projekt, som kan sætte skub i udforskningen af både forhistorisk dna og udviklingen af sygdomsvirus som hiv og influenza.
Tekstiler skriver Danmarkshistorie
Tekstiler skriver Danmarkshistorie
Publiceringsdato 15. juli 2008 Det Frie Forskningsråd. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om, hvordan et dansk tekstilforskningsmiljø henter ny viden frem af forhistorisk tid og skriver danmarkshistorie.
De bryder naturens grænser
De bryder naturens grænser
Publiceringsdato 10. juli 2008 Det Frie Forskningsråd. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om tre danske topforskere, som i projektet TopAnt arbejder på at designe materialer, der har naturstridige egenskaber. Et af perspektiverne er det fuldstændig trådløse samfund.
Strategi for Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008
Strategi for Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008
Publiceringsdato 04. juli 2008 Det Frie Forskningsråd (DFF) ønsker at styrke og videreudvikle internationaliseringen af dansk forskning.