Du er her: Forside Publikationer 2009

Publikationer 2009

Viser 31-60 af 115 resultater
EuroCenters kursuskatalog 2009
EuroCenters kursuskatalog 2009
Publiceringsdato 13. januar 2009 Forsknings- og Innovationsstyrelsen, EuroCenter. Med årets kursuskatalog kommer vi 360 grader rundt om EU’s 7. rammeprogram for forskning (FP7).
EU-Information nr. 1 – januar 2009
EU-Information nr. 1 – januar 2009
Publiceringsdato 13. januar 2009
En verden af viden - Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008
En verden af viden - Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008
Publiceringsdato 14. januar 2009 En Verden af Viden, Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008 præsenterer og synliggør rådets arbejde med at styrke og videreudvikle internationaliseringen af dansk forskning.
Det Frie Forskningsråds forårsopslag 2009
Det Frie Forskningsråds forårsopslag 2009
Publiceringsdato 19. januar 2009 Det Frie Forskningsråd indkalder ansøgninger fra forskere i foråret 2009 med hovedansøgningsfrist den 2. marts kl. 15.00. Ansøgere skal være særligt opmærksomme på ændrede retningslinjer og krav fra 1. januar 2009.
Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde
Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde
Publiceringsdato 29. januar 2009 Det Strategiske Forskningsråd giver igangværende projekter, støttet af Rådet, mulighed for at søge særlige midler til kortere forskningssamarbejder med små og mellemstore virksomheder.
Magasinet Humaniora nr. 1 2009
Magasinet Humaniora nr. 1 2009
Publiceringsdato 02. februar 2009 Det nye nummer af Magasinet Humaniora byder blandt andet på artikler om avisernes kulturdækning, om Skagen som udkant, og om hvordan vores forhold til dyr har forandret sig gennem de sidste par hundrede år.
Har du et godt forskningsprojekt
Har du et godt forskningsprojekt
Publiceringsdato 05. februar 2009 Det Strategiske Forskningsråd uddeler i 2009 1 milliard kr. til strategisk forskning. Har du et godt forskningsprojekt, så læs mere om mulighederne for at søge om støtte.
Kvinder & forskning - Debatoplæg om dansk forsknings uudnyttede reserve
Kvinder & forskning - Debatoplæg om dansk forsknings uudnyttede reserve
Publiceringsdato 05. februar 2009 Hele vejen op ad den videnskabelige karrierestige sker der et betydeligt tab af kvindelige forskertalenter. I Danmark skal vi blive bedre til at fastholde de kvindelige forskertalenter.
Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2008
Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2008
Publiceringsdato 16. februar 2009 En kvantitativ undersøgelse blandt private brugere og ikke-brugere af GTS-institutterne. Formålet med undersøgelsen er at afdække erhvervslivets kendskab og brug af GTS-institutterne.
Vejen til større deltagelse i FP7 - en analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne KBBE, IKT og SSH
Vejen til større deltagelse i FP7 - en analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne KBBE, IKT og SSH
Publiceringsdato 18. februar 2009 Rapport om danske ansøgere og deltagere i temaerne Fødevarer, landbrug, fiskeri og bioteknologi, Informations- og kommunikationsteknologi samt Samfundsvidenskab og humaniora i EU's 7. rammeprogram (FP7).
Effektmåling af innovationsmiljøernes støtte
Effektmåling af innovationsmiljøernes støtte
Publiceringsdato 20. februar 2009
En milliard til strategisk forskning i 2009
En milliard til strategisk forskning i 2009
Publiceringsdato 05. marts 2009 Det Strategiske Forskningsråd uddeler i 2009 en milliard til strategisk forskning. Her kan du læse mere om de enkelte forskningstemaer og virkemidler, der kan søges støtte til.
Det Strategiske Forskningsråd - En præsentation
Det Strategiske Forskningsråd - En præsentation
Publiceringsdato 05. marts 2009 En oversigt over Det Strategiske Forskningsråd og dets programkomiteer. Her kan du læse om Det Strategiske Forskningsråd samt om rådets prioriteter.
Forskningsevaluering: Metoder, praksis og erfaringer
Forskningsevaluering: Metoder, praksis og erfaringer
Publiceringsdato 09. marts 2009 Publikationen giver indsigt i metoder til forskningsevaluering og kortlægger forskningsevalueringspraksis i Danmark, i udlandet og i internationale organisationer som EU og OECD samt diskuterer udviklingstendenser og udfordringer på området.
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2008
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2008
Publiceringsdato 01. marts 2009 I henhold til lov om forskningsrådgivning fremlægger Danmarks Forskningspolitiske Råd (DFR) årligt rapport om dansk forskningspolitik. Rapporten indeholder rådets vurdering af dansk forsknings generelle udvikling, kvalitet i international sammenhæng og samfundsmæssig relevans.
Det Strategiske Forskningsråd - Årsskrift 2008
Det Strategiske Forskningsråd - Årsskrift 2008
Publiceringsdato 24. marts 2009 Det Strategiske Forskningsråd - Årsskrift 2008 tegner et billede af den brede vifte af forskningsaktiviteter, som rådet støtter.
Polarfronten nr. 1 2009
Polarfronten nr. 1 2009
Publiceringsdato 01. marts 2009 Polarfronten byder denne gang på et tema om kviksølvforurening og dens konsekvenser for det arktiske miljø. Mød to forskere, der kaster nyt lys over miljøgiftenes veje og vildveje. Herudover kan De læse om en ny opskrift på biobrændsel, lavet på en blanding af grønlandshaj, alger og spildevand.
EU-Information nr. 2 – april 2009
EU-Information nr. 2 – april 2009
Publiceringsdato 15. april 2009
Årsrapport 2008 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Årsrapport 2008 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Publiceringsdato 15. april 2009 Årsrapporten har til formål at informere Videnskabsministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om styrelsens faglige og økonomiske resultater.
Rådet for Teknologi og Innovation måler sin indsats inden for metrologi i perioden 2007 - 2009
Rådet for Teknologi og Innovation måler sin indsats inden for metrologi i perioden 2007 - 2009
Publiceringsdato 20. april 2009 Der måles og vejes for over 50 mia. kr. om året i Danmark. Udfordringerne på klimaområdet er hverken større eller mindre end det, vi kan måle. Og udviklingen inden for fx nanoteknologien skaber løbende helt nye målebehov, som vi ikke kunne forudsige for et år siden.
A Step Beyond: International Evaluation of the GTS Institute System in Denmark
A Step Beyond: International Evaluation of the GTS Institute System in Denmark
Publiceringsdato 24. april 2009 Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Fra idé til viden - Det Frie Forskningsråd
Fra idé til viden - Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 27. april 2009 Det Frie Forskningsråd bidrager til at styrke dansk forskning af højeste kvalitet nu og i fremtiden. Den frie forskning gør det muligt fortsat at realisere de behov, samfundet har for viden og udvikling.
Årsberetning 2008 - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2008 - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 04. maj 2009 I løbet af 2008 er der blevet indbragt 7 sager, som alle er blevet behandlet efter bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005. Hvert af de tre udvalg i UVVU har i 2008 behandlet én sag. UVVU har desuden afvist 4 sager.
Magasinet Humaniora nr. 2 2009
Magasinet Humaniora nr. 2 2009
Publiceringsdato 07. maj 2009 Magasinet Humaniora 2:09 handler om forskningsfrihed. Forskningsfrihed er i stigende grad blevet et tema i den forskningspolitiske debat og således også i dette nummer af Magasinet Humaniora, der behandler nogle af de spørgsmål, der stilles i denne tid.
Analyse af små og mellemstore virksomheders internationale FoU-samarbejde
Analyse af små og mellemstore virksomheders internationale FoU-samarbejde
Publiceringsdato 15. maj 2009 Videnskabsministeriet og Rådet for Teknologi og Innovation ønsker at forstærke videngrundlaget for indsatser, der fremmer små og mellemstore virksomheders deltagelse i internationalt samarbejde om forskning og innovation.
Virksomhedernes alternative strategier til fremme af privat forskning, udvikling og Innovation
Virksomhedernes alternative strategier til fremme af privat forskning, udvikling og Innovation
Publiceringsdato 18. maj 2009 Manglen på kvalificeret arbejdskraft har længe været et problem for dansk erhvervsliv og er det stadig for mange virksomheder trods den finasielle krise.
Vejviser til innovation - En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation
Vejviser til innovation - En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation
Publiceringsdato 28. maj 2009 Denne vejviser giver en oversigt over puljer og tilbud, som staten og de fem regioner stiller til rådighed for virksomheder, der ønsker at styrke deres innovation.
Det Frie Forskningsråds efterårsopslag 2009
Det Frie Forskningsråds efterårsopslag 2009
Publiceringsdato 03. juni 2009 Der er over en halv milliard til fri forskning inden for alle videnskabelige områder. Hovedansøgningsfrist: Tirsdag den 1. september 2009 kl. 15.00
Evaluering af FORSK2015
Evaluering af FORSK2015
Publiceringsdato 08. juni 2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Finanskrisens påvirkning på IT start-ups
Finanskrisens påvirkning på IT start-ups
Publiceringsdato 09. juni 2009 Analyse udført af IT-Væksthuset for Videnskabsministeriet med henblik på at vurdere effekterne af finanskrisen i forhold til de helt nye IKT-virksomheder. Der er taget udgangspunkt i virksomheder med adresse på IT-Væksthuset 5te, 5teUnit og i Symbion Science Park.