Du er her: Forside Publikationer 2009

Publikationer 2009

Viser 71-100 af 115 resultater
Designerenzymer til grøn kemi
Designerenzymer til grøn kemi
Publiceringsdato 10. juni 2009 Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning inden for alle fagområder, som udspringer af forskernes egne ideer. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om designerenzymer, der kan bruges til behandling af alvorlige sygdomme.
Brugerne skaber internettet
Brugerne skaber internettet
Publiceringsdato 10. juni 2009 Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning inden for alle fagområder, som udspringer af forskernes egne ideer. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om de relationer, der opstår, når brugerne spiller en hovedrolle på internettet.
Finanskrisens påvirkning på IT start-ups
Finanskrisens påvirkning på IT start-ups
Publiceringsdato 09. juni 2009 Analyse udført af IT-Væksthuset for Videnskabsministeriet med henblik på at vurdere effekterne af finanskrisen i forhold til de helt nye IKT-virksomheder. Der er taget udgangspunkt i virksomheder med adresse på IT-Væksthuset 5te, 5teUnit og i Symbion Science Park.
Evaluering af FORSK2015
Evaluering af FORSK2015
Publiceringsdato 08. juni 2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes udlandsophold
Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes udlandsophold
Publiceringsdato 03. juni 2009 Kvantitativ undersøgelse af udbytte og barriere for udlandsophold for studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier.
Det Frie Forskningsråds efterårsopslag 2009
Det Frie Forskningsråds efterårsopslag 2009
Publiceringsdato 03. juni 2009 Der er over en halv milliard til fri forskning inden for alle videnskabelige områder. Hovedansøgningsfrist: Tirsdag den 1. september 2009 kl. 15.00
Danske universitetsstuderendes udlandsophold - fravalg og udbytte
Danske universitetsstuderendes udlandsophold - fravalg og udbytte
Publiceringsdato 02. juni 2009 Supplement til hovedrapporten "Danske universitetsstuderendes udlandsophold" baseret på interview med studerende og uddybende tekstsvar fra spørgeskemaet
Vejviser til innovation - En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation
Vejviser til innovation - En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation
Publiceringsdato 28. maj 2009 Denne vejviser giver en oversigt over puljer og tilbud, som staten og de fem regioner stiller til rådighed for virksomheder, der ønsker at styrke deres innovation.
Virksomhedernes alternative strategier til fremme af privat forskning, udvikling og Innovation
Virksomhedernes alternative strategier til fremme af privat forskning, udvikling og Innovation
Publiceringsdato 18. maj 2009 Manglen på kvalificeret arbejdskraft har længe været et problem for dansk erhvervsliv og er det stadig for mange virksomheder trods den finasielle krise.
Analyse af små og mellemstore virksomheders internationale FoU-samarbejde
Analyse af små og mellemstore virksomheders internationale FoU-samarbejde
Publiceringsdato 15. maj 2009 Videnskabsministeriet og Rådet for Teknologi og Innovation ønsker at forstærke videngrundlaget for indsatser, der fremmer små og mellemstore virksomheders deltagelse i internationalt samarbejde om forskning og innovation.
Erhvervsuddannelser med internationalt perspektiv
Erhvervsuddannelser med internationalt perspektiv
Publiceringsdato 09. maj 2009 Rådet for Internationalisering af Uddannelsernes forslag til at øge den internationale dimension i erhvervsuddannelserne.
Magasinet Humaniora nr. 2 2009
Magasinet Humaniora nr. 2 2009
Publiceringsdato 07. maj 2009 Magasinet Humaniora 2:09 handler om forskningsfrihed. Forskningsfrihed er i stigende grad blevet et tema i den forskningspolitiske debat og således også i dette nummer af Magasinet Humaniora, der behandler nogle af de spørgsmål, der stilles i denne tid.
Årsberetning 2008 - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2008 - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 04. maj 2009 I løbet af 2008 er der blevet indbragt 7 sager, som alle er blevet behandlet efter bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005. Hvert af de tre udvalg i UVVU har i 2008 behandlet én sag. UVVU har desuden afvist 4 sager.
Fra idé til viden - Det Frie Forskningsråd
Fra idé til viden - Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 27. april 2009 Det Frie Forskningsråd bidrager til at styrke dansk forskning af højeste kvalitet nu og i fremtiden. Den frie forskning gør det muligt fortsat at realisere de behov, samfundet har for viden og udvikling.
A Step Beyond: International Evaluation of the GTS Institute System in Denmark
A Step Beyond: International Evaluation of the GTS Institute System in Denmark
Publiceringsdato 24. april 2009 Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Rådet for Teknologi og Innovation måler sin indsats inden for metrologi i perioden 2007 - 2009
Rådet for Teknologi og Innovation måler sin indsats inden for metrologi i perioden 2007 - 2009
Publiceringsdato 20. april 2009 Der måles og vejes for over 50 mia. kr. om året i Danmark. Udfordringerne på klimaområdet er hverken større eller mindre end det, vi kan måle. Og udviklingen inden for fx nanoteknologien skaber løbende helt nye målebehov, som vi ikke kunne forudsige for et år siden.
EU-Information nr. 2 – april 2009
EU-Information nr. 2 – april 2009
Publiceringsdato 15. april 2009
Årsrapport 2008 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Årsrapport 2008 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Publiceringsdato 15. april 2009 Årsrapporten har til formål at informere Videnskabsministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om styrelsens faglige og økonomiske resultater.
Årsrapport 2008 Cirius
Årsrapport 2008 Cirius
Publiceringsdato 07. april 2009
Årsrapport 2008 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Årsrapport 2008 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Publiceringsdato 03. april 2009 I årsrapport 2008 beskriver og vurderer den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.
Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet
Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet
Publiceringsdato 02. april 2009 Rapporten afdækker, i hvilket omfang danske universiteter har behov for en egenkapital. Desuden vurderes sammenhængen mellem universiternes egenkapital og likviditet.
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2008
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2008
Publiceringsdato 01. april 2009 Søgning til og gennemførelse af uddannelserne er blandt fokuspunkterne i beretning fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.
Bilag: Kortlægning af klimaforskning i Danmark
Bilag: Kortlægning af klimaforskning i Danmark
Publiceringsdato 30. marts 2009
Kortlægning af klimaforskning i Danmark
Kortlægning af klimaforskning i Danmark
Publiceringsdato 30. marts 2009 Publikationen giver et samlet overblik over klimaforskningen i både den private og den offentlige sektor i Danmark, herunder også over tilpasningsområdet.
Det Strategiske Forskningsråd - Årsskrift 2008
Det Strategiske Forskningsråd - Årsskrift 2008
Publiceringsdato 24. marts 2009 Det Strategiske Forskningsråd - Årsskrift 2008 tegner et billede af den brede vifte af forskningsaktiviteter, som rådet støtter.
Forskningsevaluering: Metoder, praksis og erfaringer
Forskningsevaluering: Metoder, praksis og erfaringer
Publiceringsdato 09. marts 2009 Publikationen giver indsigt i metoder til forskningsevaluering og kortlægger forskningsevalueringspraksis i Danmark, i udlandet og i internationale organisationer som EU og OECD samt diskuterer udviklingstendenser og udfordringer på området.
En milliard til strategisk forskning i 2009
En milliard til strategisk forskning i 2009
Publiceringsdato 05. marts 2009 Det Strategiske Forskningsråd uddeler i 2009 en milliard til strategisk forskning. Her kan du læse mere om de enkelte forskningstemaer og virkemidler, der kan søges støtte til.
Det Strategiske Forskningsråd - En præsentation
Det Strategiske Forskningsråd - En præsentation
Publiceringsdato 05. marts 2009 En oversigt over Det Strategiske Forskningsråd og dets programkomiteer. Her kan du læse om Det Strategiske Forskningsråd samt om rådets prioriteter.
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2008
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2008
Publiceringsdato 01. marts 2009 I henhold til lov om forskningsrådgivning fremlægger Danmarks Forskningspolitiske Råd (DFR) årligt rapport om dansk forskningspolitik. Rapporten indeholder rådets vurdering af dansk forsknings generelle udvikling, kvalitet i international sammenhæng og samfundsmæssig relevans.
Polarfronten nr. 1 2009
Polarfronten nr. 1 2009
Publiceringsdato 01. marts 2009 Polarfronten byder denne gang på et tema om kviksølvforurening og dens konsekvenser for det arktiske miljø. Mød to forskere, der kaster nyt lys over miljøgiftenes veje og vildveje. Herudover kan De læse om en ny opskrift på biobrændsel, lavet på en blanding af grønlandshaj, alger og spildevand.