Du er her: Forside Publikationer 2009

Publikationer 2009

Viser 31-60 af 115 resultater
Ikt-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder
Ikt-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder
Publiceringsdato 01. oktober 2009 En meget stor del af de danske virksomheder er ikke gode nok til at anvende informations- og kommunikationsteknologi (ikt) til at udvikle og effektivisere deres forretning, viser undersøgelsen ”Ikt-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder”. Undersøgelsen peger på, at der
Vil du undervise i Europa?
Vil du undervise i Europa?
Publiceringsdato 29. september 2009 En folder om Comenius Assistentordningen.
Forskningsbarometer 2009 - Dansk forskning i internationalt perspektiv
Forskningsbarometer 2009 - Dansk forskning i internationalt perspektiv
Publiceringsdato 22. september 2009 Forskningsbarometer 2009 tegner for første gang et samlet billede af kvalitet, styrkepositioner og nicher i dansk forskning. Barometerets indikatorer er baseret på de nyeste tal fra ind- og udland og er alle præsenteret i internationalt perspektiv.
Styrket kommercialisering af forskningsresultater
Styrket kommercialisering af forskningsresultater
Publiceringsdato 22. september 2009 Med strategien ønsker Rådet for Teknologi og Innovation at skabe gunstige rammer for forskere og iværksættere, der kommercialiserer ideer og opfindelser fra forskningen. Det skal ske ved at gøre op med en række barrierer og skabe stærkere incitamenter til kommercialisering.
Nye former for samarbejde om privat forskning, udvikling og innovation - midtvejsevaluering af åbne midler
Nye former for samarbejde om privat forskning, udvikling og innovation - midtvejsevaluering af åbne midler
Publiceringsdato 21. september 2009 Innovation: Analyse og evaluering 19/2009. Midtvejsevalueringen af de Åbne Midler viser, at indenfor en række områder skaber virkemidlet en fornyelse i innovationspolitikken
Innovationsagenter – nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder
Innovationsagenter – nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder
Publiceringsdato 18. september 2009 Midtvejsevalueringen af pilotprojektet Regionale innovationsagenter konkluderer, at projektet hidtil har været en stor succes.
Forskning, udvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder - erfaringer fra midtvejsevalueringen af videnkupon
Forskning, udvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder - erfaringer fra midtvejsevalueringen af videnkupon
Publiceringsdato 18. september 2009 Evalueringen af videnkuponer viser, at deltagelse i et videnkuponprojekt skaber merværdi for både virksomheder og videninstitutioner.
GTS Performanceregnskab 2008
GTS Performanceregnskab 2008
Publiceringsdato 17. september 2009 Performanceregnskabet skaber overblik over de resultater og effekter, som Rådet for Teknologi og Innovation medfinansierer med ca. 280 mio. kr. årligt.
Analyse af forsknings- og udviklingssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner
Analyse af forsknings- og udviklingssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner
Publiceringsdato 15. september 2009 Denne analyse sammenligner en effektmåling af innovationskonsortier og strategiske forskningsprojekter, og konkluderer at ordningerne med rette kan supplere hinanden.
Universiteternes Iværksætterbarometer 2009
Universiteternes Iværksætterbarometer 2009
Publiceringsdato 11. september 2009 Målet med årets iværksætterbarometer er at skabe et sammenligningsgrundlag mellem danske universiteters ambitioner inden for rammerne af det entreprenørielle universitet.
Kortlægning af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de 8 danske universiteter – 2009
Kortlægning af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de 8 danske universiteter – 2009
Publiceringsdato 10. september 2009 Innovation: Analyse og evaluering 17/2009. En ny kortlægning dokumenterer, at antallet af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de otte danske universiteter er vokset fra i alt 65 i 2007 til 81 i 2008, svarende til en stigning på næsten 25 procent.
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2007/08
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2007/08
Publiceringsdato 09. september 2009 Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
Kortlægning af innovative netværk
Kortlægning af innovative netværk
Publiceringsdato 09. september 2009 164 innovative netværk er i 2009 kortlagt og registreret i en analyse, som for første gang giver et samlet overblik over innovative netværk mellem virksomheder og videninstitutioner i Danmark.
Vejen til større deltagelse i FP7 (II) – En analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne Sundhed, NMP og Energi
Vejen til større deltagelse i FP7 (II) – En analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne Sundhed, NMP og Energi
Publiceringsdato 07. september 2009 Rapporten stiller skarpt på danske ansøgere og deltagere i temaerne Sundhed, Nanovidenskab, -teknologi, materialer og ny produktionsteknologi (NMP) og Energi i EU’s 7. rammeprogram (FP7). Rapporten ser på styrker og svagheder - og på hvordan ansøgningerne kan forbedres.
Betydningen af uddannelsesophold i udlandet
Betydningen af uddannelsesophold i udlandet
Publiceringsdato 03. september 2009 En arbejdsmarkedsundersøgelse.
Danske universitetsstuderendes udlandsophold
Danske universitetsstuderendes udlandsophold
Publiceringsdato 03. september 2009 CIRIUS givet UNI-C Statistik og Analyse i opdrag at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt sidsteårsstuderende på kandidatuddannelserne på landets universiteter om udlandsophold under studierne.
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2008
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2008
Publiceringsdato 01. september 2009 Det Frie Forskningsråds årsrraport 2008 fortæller om lige stor succesrate for mandlige og kvindelige forskere, tværrådslige ansøgninger og internationalt samarbejde.
Evaluering af forskningsrådssystemet i Danmark
Evaluering af forskningsrådssystemet i Danmark
Publiceringsdato 26. august 2009 Forskningsrådssystemet i Danmark er evalueret af et uafhængigt evalueringspanel og behandler følgende 5 emner: Rammer for et stærkt forskningsrådssystem, Internationalisering, Terminologi og opdeling, Sikring af forskningskvalitet og Målsætninger med reformen. Evalueringen indeholder 33 anbefaling.
Kvindelige forskertalenter – dansk forsknings uudnyttede reserve
Kvindelige forskertalenter – dansk forsknings uudnyttede reserve
Publiceringsdato 21. august 2009 Denne kortlægning er en oversigt over initiativer til rekruttering og fastholdelse af kvindelige talenter i den danske forskningsverden.
 Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2009
Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2009
Publiceringsdato 01. august 2009 Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009
Universiteter i tal 2009
Universiteter i tal 2009
Publiceringsdato 01. august 2009 Universiteter i tal 2009 har som formål at give et overblik over nogle af de mest centrale tal vedrørende de danske universiteter.
EU-Information nr. 3 - juli 2009
EU-Information nr. 3 - juli 2009
Publiceringsdato 13. juli 2009 Læs det nye nummer af EU-Information, som denne gang sætter fokus på evaluatorerne og deres rolle - samt på evalueringsprocessen i et FP7-projekt.
Innovation ud af krisen - InnovationDanmark e-magasin nr. 1
Innovation ud af krisen - InnovationDanmark e-magasin nr. 1
Publiceringsdato 09. juli 2009 Under en økonomisk krise er det vigtigt, at virksomhederne satser på forskning, udvikling og innovation. Det er budskabet i Rådet for Teknologi og Innovations første e-magasin: Innovation ud af krisen.
Energi09
Energi09
Publiceringsdato 06. juli 2009 Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer udgivet i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd, Energinet.dk, Energistyrelsen og Dansk Energi. Endvidere medvirker Højteknologifonden og Nordisk Energiforskning.
Rammer for Innovativ IKT-anvendelse - erfaringer fra Den Regionale IKT-satsning
Rammer for Innovativ IKT-anvendelse - erfaringer fra Den Regionale IKT-satsning
Publiceringsdato 06. juli 2009 Med baggrund i en slutevaluering af Den Regionale IKT-satsning ser analysen på muligheder og betingelser for små og mellemstore virksomheder i globaliseringens tidsalder.
Bilag til Det Strategiske Forskningsråd Årsskrift 2007
Bilag til Det Strategiske Forskningsråd Årsskrift 2007
Publiceringsdato 03. juli 2009 Bilaget indeholder bl.a. principper for udmøntning af strategiske forskningsmidler, detaljerede data om Det Strategiske Forskningsråds (DSF) udmøntning af finanslovsbevillinger i 2007, DSFs rådgivning af andre myndigheder og oversigt over medlemmer af DSFs programkomiteer.
Institutledelse
Institutledelse
Publiceringsdato 01. juli 2009 Pjecen er tænkt som inspiration for både nye og erfarne institutledere.
15 kvindelige forskningsledere udnævnt af Det Frie Forskningsråd
15 kvindelige forskningsledere udnævnt af Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 01. juli 2009 Det Frie Forskningsråd har netop givet 15 dygtige kvindelige forskere mulighed for at videreudvikle deres forskning som ledere. De forsker i alt fra eliteidræt til stressede planter.
Nye veje til bedre samspil mellem den offentlige og private forskning
Nye veje til bedre samspil mellem den offentlige og private forskning
Publiceringsdato 30. juni 2009 Danmarks Forskningspolitiske Råd blev i forbindelse med aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af d. 5. november 2008 anmodet om at belyse mulighederne for og eventuelt fremlægge forslag til at styrke samspillet mellem den private og den offentlige forskning.
Polarfronten nr. 2 2009
Polarfronten nr. 2 2009
Publiceringsdato 26. juni 2009 Grønland har fået selvstyre, og Polarfronten har i den anledning spurgt tre forskere om, hvordan de ser på fremtiden for landet. Læs desuden om, hvordan enzymer fra ikka-søjlerne i Sydgrønland måske kan gøre mælk mere drikkelig i Asien. Eller om et projekt, som tager pulsen på det grønlandske sprogs