Du er her: Forside Publikationer 2009

Publikationer 2009

Viser 41-70 af 115 resultater
Kortlægning af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de 8 danske universiteter – 2009
Kortlægning af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de 8 danske universiteter – 2009
Publiceringsdato 10. september 2009 Innovation: Analyse og evaluering 17/2009. En ny kortlægning dokumenterer, at antallet af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de otte danske universiteter er vokset fra i alt 65 i 2007 til 81 i 2008, svarende til en stigning på næsten 25 procent.
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2007/08
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2007/08
Publiceringsdato 09. september 2009 Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
Kortlægning af innovative netværk
Kortlægning af innovative netværk
Publiceringsdato 09. september 2009 164 innovative netværk er i 2009 kortlagt og registreret i en analyse, som for første gang giver et samlet overblik over innovative netværk mellem virksomheder og videninstitutioner i Danmark.
Vejen til større deltagelse i FP7 (II) – En analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne Sundhed, NMP og Energi
Vejen til større deltagelse i FP7 (II) – En analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne Sundhed, NMP og Energi
Publiceringsdato 07. september 2009 Rapporten stiller skarpt på danske ansøgere og deltagere i temaerne Sundhed, Nanovidenskab, -teknologi, materialer og ny produktionsteknologi (NMP) og Energi i EU’s 7. rammeprogram (FP7). Rapporten ser på styrker og svagheder - og på hvordan ansøgningerne kan forbedres.
Betydningen af uddannelsesophold i udlandet
Betydningen af uddannelsesophold i udlandet
Publiceringsdato 03. september 2009 En arbejdsmarkedsundersøgelse.
Danske universitetsstuderendes udlandsophold
Danske universitetsstuderendes udlandsophold
Publiceringsdato 03. september 2009 CIRIUS givet UNI-C Statistik og Analyse i opdrag at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt sidsteårsstuderende på kandidatuddannelserne på landets universiteter om udlandsophold under studierne.
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2008
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2008
Publiceringsdato 01. september 2009 Det Frie Forskningsråds årsrraport 2008 fortæller om lige stor succesrate for mandlige og kvindelige forskere, tværrådslige ansøgninger og internationalt samarbejde.
Evaluering af forskningsrådssystemet i Danmark
Evaluering af forskningsrådssystemet i Danmark
Publiceringsdato 26. august 2009 Forskningsrådssystemet i Danmark er evalueret af et uafhængigt evalueringspanel og behandler følgende 5 emner: Rammer for et stærkt forskningsrådssystem, Internationalisering, Terminologi og opdeling, Sikring af forskningskvalitet og Målsætninger med reformen. Evalueringen indeholder 33 anbefaling.
Kvindelige forskertalenter – dansk forsknings uudnyttede reserve
Kvindelige forskertalenter – dansk forsknings uudnyttede reserve
Publiceringsdato 21. august 2009 Denne kortlægning er en oversigt over initiativer til rekruttering og fastholdelse af kvindelige talenter i den danske forskningsverden.
 Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2009
Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2009
Publiceringsdato 01. august 2009 Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009
Universiteter i tal 2009
Universiteter i tal 2009
Publiceringsdato 01. august 2009 Universiteter i tal 2009 har som formål at give et overblik over nogle af de mest centrale tal vedrørende de danske universiteter.
EU-Information nr. 3 - juli 2009
EU-Information nr. 3 - juli 2009
Publiceringsdato 13. juli 2009 Læs det nye nummer af EU-Information, som denne gang sætter fokus på evaluatorerne og deres rolle - samt på evalueringsprocessen i et FP7-projekt.
Innovation ud af krisen - InnovationDanmark e-magasin nr. 1
Innovation ud af krisen - InnovationDanmark e-magasin nr. 1
Publiceringsdato 09. juli 2009 Under en økonomisk krise er det vigtigt, at virksomhederne satser på forskning, udvikling og innovation. Det er budskabet i Rådet for Teknologi og Innovations første e-magasin: Innovation ud af krisen.
Energi09
Energi09
Publiceringsdato 06. juli 2009 Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer udgivet i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd, Energinet.dk, Energistyrelsen og Dansk Energi. Endvidere medvirker Højteknologifonden og Nordisk Energiforskning.
Rammer for Innovativ IKT-anvendelse - erfaringer fra Den Regionale IKT-satsning
Rammer for Innovativ IKT-anvendelse - erfaringer fra Den Regionale IKT-satsning
Publiceringsdato 06. juli 2009 Med baggrund i en slutevaluering af Den Regionale IKT-satsning ser analysen på muligheder og betingelser for små og mellemstore virksomheder i globaliseringens tidsalder.
Bilag til Det Strategiske Forskningsråd Årsskrift 2007
Bilag til Det Strategiske Forskningsråd Årsskrift 2007
Publiceringsdato 03. juli 2009 Bilaget indeholder bl.a. principper for udmøntning af strategiske forskningsmidler, detaljerede data om Det Strategiske Forskningsråds (DSF) udmøntning af finanslovsbevillinger i 2007, DSFs rådgivning af andre myndigheder og oversigt over medlemmer af DSFs programkomiteer.
Institutledelse
Institutledelse
Publiceringsdato 01. juli 2009 Pjecen er tænkt som inspiration for både nye og erfarne institutledere.
15 kvindelige forskningsledere udnævnt af Det Frie Forskningsråd
15 kvindelige forskningsledere udnævnt af Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 01. juli 2009 Det Frie Forskningsråd har netop givet 15 dygtige kvindelige forskere mulighed for at videreudvikle deres forskning som ledere. De forsker i alt fra eliteidræt til stressede planter.
Nye veje til bedre samspil mellem den offentlige og private forskning
Nye veje til bedre samspil mellem den offentlige og private forskning
Publiceringsdato 30. juni 2009 Danmarks Forskningspolitiske Råd blev i forbindelse med aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af d. 5. november 2008 anmodet om at belyse mulighederne for og eventuelt fremlægge forslag til at styrke samspillet mellem den private og den offentlige forskning.
Polarfronten nr. 2 2009
Polarfronten nr. 2 2009
Publiceringsdato 26. juni 2009 Grønland har fået selvstyre, og Polarfronten har i den anledning spurgt tre forskere om, hvordan de ser på fremtiden for landet. Læs desuden om, hvordan enzymer fra ikka-søjlerne i Sydgrønland måske kan gøre mælk mere drikkelig i Asien. Eller om et projekt, som tager pulsen på det grønlandske sprogs
Resultater af InnovationDanmark 2007-2010 - 2. Halvår af 2008
Resultater af InnovationDanmark 2007-2010 - 2. Halvår af 2008
Publiceringsdato 25. juni 2009 Rapporten beskriver, hvor langt Rådet for Teknologi og Innovation og Forsknings- og Innovationsstyrelsen er nået i forhold til de mål, der er opsat for perioden 2007-2010.
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2008 - Innovation: Analyse og evaluering 13/2009
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2008 - Innovation: Analyse og evaluering 13/2009
Publiceringsdato 25. juni 2009 Den årlige kommercialiseringsstatistik sætter tal på de offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater med teknologioverførsel. Statistikken for 2008 viser mindre ændringer i kommercialiseringen af forskningsresultater på landsplan.
Tænk internationalt – udbytte og udfordringer ved EU-projekter
Tænk internationalt – udbytte og udfordringer ved EU-projekter
Publiceringsdato 23. juni 2009 Hvorfor deltage i fælles europæiske projekter? Her fortæller tre danske virksomheder – Mobintech, DONG Energy og NsGene – om deres EU-erfaringer på godt og ondt, og om det positive udbytte der gør, at de vil deltage igen.
EU giver 242 milliarder til 10 udvalgte forskningsområder - grib muligheden og få støtte til dit projekt
EU giver 242 milliarder til 10 udvalgte forskningsområder - grib muligheden og få støtte til dit projekt
Publiceringsdato 22. juni 2009 Pjecen præsenterer de ti strategiske forskningstemaer og fortæller om forskningsprojekter finansieret af FP7. EuroCenter tilbyder gratis information og vejledning i alle faser af et FP7-projekt. I pjecen får du gode råd til ansøgningsprocessen og information om de forskellige services.
Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2009 – Den økonomiske krises betydning
Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2009 – Den økonomiske krises betydning
Publiceringsdato 18. juni 2009 For første gang er der gennemført en omfattende analyse af danske virksomheders forsknings-, udviklings- og innovationsstrategier i krisetider. Rapportens belyser, hvorledes virksomhederne reagerer under krisen og kommer med en prognose for erhvervslivets investeringer i FoU i 2009.
Analyse af universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes finansiering og organisering
Analyse af universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes finansiering og organisering
Publiceringsdato 17. juni 2009 Analysen omfatter universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes overordnede finansiering og anvendelse af ressourcer, effekter af finansieringsformer for forskning samt taxametersatser, uddannelsesudbud og omkostninger.
Proof of concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner - Midtvejsevaluering
Proof of concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner - Midtvejsevaluering
Publiceringsdato 16. juni 2009 Den gennemførte midtvejsevaluering giver et indtryk af de foreløbig opnåede resultater. Evalueringen er udarbejdet af IRIS Group for Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Åben Innovation i Danmark - Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2008
Åben Innovation i Danmark - Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2008
Publiceringsdato 16. juni 2009 Nye tal viser, at virksomhedernes forskning og udvikling risikerer at gå i stå i især de små virksomheder. Rådet for Teknologi og Innovation har taget konsekvensen af finanskrisen og styrker nu sin indsats i små og mellemstore virksomheder.
Jurister udforsker ny handelsorden
Jurister udforsker ny handelsorden
Publiceringsdato 10. juni 2009 Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning inden for alle fagområder, som udspringer af forskernes egne ideer. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om Birgitte Egelund Olsens forskning i magtbalancen mellem WTO og EU.
Strategi for GTS-nettet 2010-2015
Strategi for GTS-nettet 2010-2015
Publiceringsdato 10. juni 2009 Strategi for GTS-nettet 2010-2015 er udgivet af Rådet for Teknologi og Innovation. Strategien tegner de politiske ambitioner for GTS-nettets udvikling over de kommende seks år.