Du er her: Forside Publikationer 2009

Publikationer 2009

Viser 61-90 af 115 resultater
Resultater af InnovationDanmark 2007-2010 - 2. Halvår af 2008
Resultater af InnovationDanmark 2007-2010 - 2. Halvår af 2008
Publiceringsdato 25. juni 2009 Rapporten beskriver, hvor langt Rådet for Teknologi og Innovation og Forsknings- og Innovationsstyrelsen er nået i forhold til de mål, der er opsat for perioden 2007-2010.
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2008 - Innovation: Analyse og evaluering 13/2009
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2008 - Innovation: Analyse og evaluering 13/2009
Publiceringsdato 25. juni 2009 Den årlige kommercialiseringsstatistik sætter tal på de offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater med teknologioverførsel. Statistikken for 2008 viser mindre ændringer i kommercialiseringen af forskningsresultater på landsplan.
Tænk internationalt – udbytte og udfordringer ved EU-projekter
Tænk internationalt – udbytte og udfordringer ved EU-projekter
Publiceringsdato 23. juni 2009 Hvorfor deltage i fælles europæiske projekter? Her fortæller tre danske virksomheder – Mobintech, DONG Energy og NsGene – om deres EU-erfaringer på godt og ondt, og om det positive udbytte der gør, at de vil deltage igen.
EU giver 242 milliarder til 10 udvalgte forskningsområder - grib muligheden og få støtte til dit projekt
EU giver 242 milliarder til 10 udvalgte forskningsområder - grib muligheden og få støtte til dit projekt
Publiceringsdato 22. juni 2009 Pjecen præsenterer de ti strategiske forskningstemaer og fortæller om forskningsprojekter finansieret af FP7. EuroCenter tilbyder gratis information og vejledning i alle faser af et FP7-projekt. I pjecen får du gode råd til ansøgningsprocessen og information om de forskellige services.
Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2009 – Den økonomiske krises betydning
Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2009 – Den økonomiske krises betydning
Publiceringsdato 18. juni 2009 For første gang er der gennemført en omfattende analyse af danske virksomheders forsknings-, udviklings- og innovationsstrategier i krisetider. Rapportens belyser, hvorledes virksomhederne reagerer under krisen og kommer med en prognose for erhvervslivets investeringer i FoU i 2009.
Analyse af universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes finansiering og organisering
Analyse af universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes finansiering og organisering
Publiceringsdato 17. juni 2009 Analysen omfatter universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes overordnede finansiering og anvendelse af ressourcer, effekter af finansieringsformer for forskning samt taxametersatser, uddannelsesudbud og omkostninger.
Proof of concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner - Midtvejsevaluering
Proof of concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner - Midtvejsevaluering
Publiceringsdato 16. juni 2009 Den gennemførte midtvejsevaluering giver et indtryk af de foreløbig opnåede resultater. Evalueringen er udarbejdet af IRIS Group for Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Åben Innovation i Danmark - Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2008
Åben Innovation i Danmark - Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2008
Publiceringsdato 16. juni 2009 Nye tal viser, at virksomhedernes forskning og udvikling risikerer at gå i stå i især de små virksomheder. Rådet for Teknologi og Innovation har taget konsekvensen af finanskrisen og styrker nu sin indsats i små og mellemstore virksomheder.
Jurister udforsker ny handelsorden
Jurister udforsker ny handelsorden
Publiceringsdato 10. juni 2009 Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning inden for alle fagområder, som udspringer af forskernes egne ideer. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om Birgitte Egelund Olsens forskning i magtbalancen mellem WTO og EU.
Strategi for GTS-nettet 2010-2015
Strategi for GTS-nettet 2010-2015
Publiceringsdato 10. juni 2009 Strategi for GTS-nettet 2010-2015 er udgivet af Rådet for Teknologi og Innovation. Strategien tegner de politiske ambitioner for GTS-nettets udvikling over de kommende seks år.
Designerenzymer til grøn kemi
Designerenzymer til grøn kemi
Publiceringsdato 10. juni 2009 Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning inden for alle fagområder, som udspringer af forskernes egne ideer. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om designerenzymer, der kan bruges til behandling af alvorlige sygdomme.
Brugerne skaber internettet
Brugerne skaber internettet
Publiceringsdato 10. juni 2009 Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning inden for alle fagområder, som udspringer af forskernes egne ideer. Rådet udgiver en række historier om forskere, der opnåede bevilling i 2007. Her fortælles om de relationer, der opstår, når brugerne spiller en hovedrolle på internettet.
Finanskrisens påvirkning på IT start-ups
Finanskrisens påvirkning på IT start-ups
Publiceringsdato 09. juni 2009 Analyse udført af IT-Væksthuset for Videnskabsministeriet med henblik på at vurdere effekterne af finanskrisen i forhold til de helt nye IKT-virksomheder. Der er taget udgangspunkt i virksomheder med adresse på IT-Væksthuset 5te, 5teUnit og i Symbion Science Park.
Evaluering af FORSK2015
Evaluering af FORSK2015
Publiceringsdato 08. juni 2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes udlandsophold
Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes udlandsophold
Publiceringsdato 03. juni 2009 Kvantitativ undersøgelse af udbytte og barriere for udlandsophold for studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier.
Det Frie Forskningsråds efterårsopslag 2009
Det Frie Forskningsråds efterårsopslag 2009
Publiceringsdato 03. juni 2009 Der er over en halv milliard til fri forskning inden for alle videnskabelige områder. Hovedansøgningsfrist: Tirsdag den 1. september 2009 kl. 15.00
Danske universitetsstuderendes udlandsophold - fravalg og udbytte
Danske universitetsstuderendes udlandsophold - fravalg og udbytte
Publiceringsdato 02. juni 2009 Supplement til hovedrapporten "Danske universitetsstuderendes udlandsophold" baseret på interview med studerende og uddybende tekstsvar fra spørgeskemaet
Vejviser til innovation - En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation
Vejviser til innovation - En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation
Publiceringsdato 28. maj 2009 Denne vejviser giver en oversigt over puljer og tilbud, som staten og de fem regioner stiller til rådighed for virksomheder, der ønsker at styrke deres innovation.
Virksomhedernes alternative strategier til fremme af privat forskning, udvikling og Innovation
Virksomhedernes alternative strategier til fremme af privat forskning, udvikling og Innovation
Publiceringsdato 18. maj 2009 Manglen på kvalificeret arbejdskraft har længe været et problem for dansk erhvervsliv og er det stadig for mange virksomheder trods den finasielle krise.
Analyse af små og mellemstore virksomheders internationale FoU-samarbejde
Analyse af små og mellemstore virksomheders internationale FoU-samarbejde
Publiceringsdato 15. maj 2009 Videnskabsministeriet og Rådet for Teknologi og Innovation ønsker at forstærke videngrundlaget for indsatser, der fremmer små og mellemstore virksomheders deltagelse i internationalt samarbejde om forskning og innovation.
Erhvervsuddannelser med internationalt perspektiv
Erhvervsuddannelser med internationalt perspektiv
Publiceringsdato 09. maj 2009 Rådet for Internationalisering af Uddannelsernes forslag til at øge den internationale dimension i erhvervsuddannelserne.
Magasinet Humaniora nr. 2 2009
Magasinet Humaniora nr. 2 2009
Publiceringsdato 07. maj 2009 Magasinet Humaniora 2:09 handler om forskningsfrihed. Forskningsfrihed er i stigende grad blevet et tema i den forskningspolitiske debat og således også i dette nummer af Magasinet Humaniora, der behandler nogle af de spørgsmål, der stilles i denne tid.
Årsberetning 2008 - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2008 - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 04. maj 2009 I løbet af 2008 er der blevet indbragt 7 sager, som alle er blevet behandlet efter bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005. Hvert af de tre udvalg i UVVU har i 2008 behandlet én sag. UVVU har desuden afvist 4 sager.
Fra idé til viden - Det Frie Forskningsråd
Fra idé til viden - Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 27. april 2009 Det Frie Forskningsråd bidrager til at styrke dansk forskning af højeste kvalitet nu og i fremtiden. Den frie forskning gør det muligt fortsat at realisere de behov, samfundet har for viden og udvikling.
A Step Beyond: International Evaluation of the GTS Institute System in Denmark
A Step Beyond: International Evaluation of the GTS Institute System in Denmark
Publiceringsdato 24. april 2009 Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Rådet for Teknologi og Innovation måler sin indsats inden for metrologi i perioden 2007 - 2009
Rådet for Teknologi og Innovation måler sin indsats inden for metrologi i perioden 2007 - 2009
Publiceringsdato 20. april 2009 Der måles og vejes for over 50 mia. kr. om året i Danmark. Udfordringerne på klimaområdet er hverken større eller mindre end det, vi kan måle. Og udviklingen inden for fx nanoteknologien skaber løbende helt nye målebehov, som vi ikke kunne forudsige for et år siden.
EU-Information nr. 2 – april 2009
EU-Information nr. 2 – april 2009
Publiceringsdato 15. april 2009
Årsrapport 2008 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Årsrapport 2008 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Publiceringsdato 15. april 2009 Årsrapporten har til formål at informere Videnskabsministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om styrelsens faglige og økonomiske resultater.
Årsrapport 2008 Cirius
Årsrapport 2008 Cirius
Publiceringsdato 07. april 2009
Årsrapport 2008 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Årsrapport 2008 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Publiceringsdato 03. april 2009 I årsrapport 2008 beskriver og vurderer den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.