Du er her: Forside Publikationer 2009

Publikationer 2009

Viser 81-110 af 115 resultater
Erhvervsuddannelser med internationalt perspektiv
Erhvervsuddannelser med internationalt perspektiv
Publiceringsdato 09. maj 2009 Rådet for Internationalisering af Uddannelsernes forslag til at øge den internationale dimension i erhvervsuddannelserne.
Magasinet Humaniora nr. 2 2009
Magasinet Humaniora nr. 2 2009
Publiceringsdato 07. maj 2009 Magasinet Humaniora 2:09 handler om forskningsfrihed. Forskningsfrihed er i stigende grad blevet et tema i den forskningspolitiske debat og således også i dette nummer af Magasinet Humaniora, der behandler nogle af de spørgsmål, der stilles i denne tid.
Årsberetning 2008 - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2008 - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 04. maj 2009 I løbet af 2008 er der blevet indbragt 7 sager, som alle er blevet behandlet efter bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005. Hvert af de tre udvalg i UVVU har i 2008 behandlet én sag. UVVU har desuden afvist 4 sager.
Fra idé til viden - Det Frie Forskningsråd
Fra idé til viden - Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 27. april 2009 Det Frie Forskningsråd bidrager til at styrke dansk forskning af højeste kvalitet nu og i fremtiden. Den frie forskning gør det muligt fortsat at realisere de behov, samfundet har for viden og udvikling.
A Step Beyond: International Evaluation of the GTS Institute System in Denmark
A Step Beyond: International Evaluation of the GTS Institute System in Denmark
Publiceringsdato 24. april 2009 Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Rådet for Teknologi og Innovation måler sin indsats inden for metrologi i perioden 2007 - 2009
Rådet for Teknologi og Innovation måler sin indsats inden for metrologi i perioden 2007 - 2009
Publiceringsdato 20. april 2009 Der måles og vejes for over 50 mia. kr. om året i Danmark. Udfordringerne på klimaområdet er hverken større eller mindre end det, vi kan måle. Og udviklingen inden for fx nanoteknologien skaber løbende helt nye målebehov, som vi ikke kunne forudsige for et år siden.
EU-Information nr. 2 – april 2009
EU-Information nr. 2 – april 2009
Publiceringsdato 15. april 2009
Årsrapport 2008 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Årsrapport 2008 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Publiceringsdato 15. april 2009 Årsrapporten har til formål at informere Videnskabsministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om styrelsens faglige og økonomiske resultater.
Årsrapport 2008 Cirius
Årsrapport 2008 Cirius
Publiceringsdato 07. april 2009
Årsrapport 2008 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Årsrapport 2008 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Publiceringsdato 03. april 2009 I årsrapport 2008 beskriver og vurderer den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.
Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet
Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet
Publiceringsdato 02. april 2009 Rapporten afdækker, i hvilket omfang danske universiteter har behov for en egenkapital. Desuden vurderes sammenhængen mellem universiternes egenkapital og likviditet.
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2008
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2008
Publiceringsdato 01. april 2009 Søgning til og gennemførelse af uddannelserne er blandt fokuspunkterne i beretning fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.
Bilag: Kortlægning af klimaforskning i Danmark
Bilag: Kortlægning af klimaforskning i Danmark
Publiceringsdato 30. marts 2009
Kortlægning af klimaforskning i Danmark
Kortlægning af klimaforskning i Danmark
Publiceringsdato 30. marts 2009 Publikationen giver et samlet overblik over klimaforskningen i både den private og den offentlige sektor i Danmark, herunder også over tilpasningsområdet.
Det Strategiske Forskningsråd - Årsskrift 2008
Det Strategiske Forskningsråd - Årsskrift 2008
Publiceringsdato 24. marts 2009 Det Strategiske Forskningsråd - Årsskrift 2008 tegner et billede af den brede vifte af forskningsaktiviteter, som rådet støtter.
Forskningsevaluering: Metoder, praksis og erfaringer
Forskningsevaluering: Metoder, praksis og erfaringer
Publiceringsdato 09. marts 2009 Publikationen giver indsigt i metoder til forskningsevaluering og kortlægger forskningsevalueringspraksis i Danmark, i udlandet og i internationale organisationer som EU og OECD samt diskuterer udviklingstendenser og udfordringer på området.
En milliard til strategisk forskning i 2009
En milliard til strategisk forskning i 2009
Publiceringsdato 05. marts 2009 Det Strategiske Forskningsråd uddeler i 2009 en milliard til strategisk forskning. Her kan du læse mere om de enkelte forskningstemaer og virkemidler, der kan søges støtte til.
Det Strategiske Forskningsråd - En præsentation
Det Strategiske Forskningsråd - En præsentation
Publiceringsdato 05. marts 2009 En oversigt over Det Strategiske Forskningsråd og dets programkomiteer. Her kan du læse om Det Strategiske Forskningsråd samt om rådets prioriteter.
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2008
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2008
Publiceringsdato 01. marts 2009 I henhold til lov om forskningsrådgivning fremlægger Danmarks Forskningspolitiske Råd (DFR) årligt rapport om dansk forskningspolitik. Rapporten indeholder rådets vurdering af dansk forsknings generelle udvikling, kvalitet i international sammenhæng og samfundsmæssig relevans.
Polarfronten nr. 1 2009
Polarfronten nr. 1 2009
Publiceringsdato 01. marts 2009 Polarfronten byder denne gang på et tema om kviksølvforurening og dens konsekvenser for det arktiske miljø. Mød to forskere, der kaster nyt lys over miljøgiftenes veje og vildveje. Herudover kan De læse om en ny opskrift på biobrændsel, lavet på en blanding af grønlandshaj, alger og spildevand.
Vejledninger i  God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab
Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab
Publiceringsdato 25. februar 2009 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Effektmåling af innovationsmiljøernes støtte
Effektmåling af innovationsmiljøernes støtte
Publiceringsdato 20. februar 2009
Vejen til større deltagelse i FP7 - en analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne KBBE, IKT og SSH
Vejen til større deltagelse i FP7 - en analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne KBBE, IKT og SSH
Publiceringsdato 18. februar 2009 Rapport om danske ansøgere og deltagere i temaerne Fødevarer, landbrug, fiskeri og bioteknologi, Informations- og kommunikationsteknologi samt Samfundsvidenskab og humaniora i EU's 7. rammeprogram (FP7).
Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2008
Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2008
Publiceringsdato 16. februar 2009 En kvantitativ undersøgelse blandt private brugere og ikke-brugere af GTS-institutterne. Formålet med undersøgelsen er at afdække erhvervslivets kendskab og brug af GTS-institutterne.
Har du et godt forskningsprojekt
Har du et godt forskningsprojekt
Publiceringsdato 05. februar 2009 Det Strategiske Forskningsråd uddeler i 2009 1 milliard kr. til strategisk forskning. Har du et godt forskningsprojekt, så læs mere om mulighederne for at søge om støtte.
Kvinder & forskning - Debatoplæg om dansk forsknings uudnyttede reserve
Kvinder & forskning - Debatoplæg om dansk forsknings uudnyttede reserve
Publiceringsdato 05. februar 2009 Hele vejen op ad den videnskabelige karrierestige sker der et betydeligt tab af kvindelige forskertalenter. I Danmark skal vi blive bedre til at fastholde de kvindelige forskertalenter.
Magasinet Humaniora nr. 1 2009
Magasinet Humaniora nr. 1 2009
Publiceringsdato 02. februar 2009 Det nye nummer af Magasinet Humaniora byder blandt andet på artikler om avisernes kulturdækning, om Skagen som udkant, og om hvordan vores forhold til dyr har forandret sig gennem de sidste par hundrede år.
Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde
Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde
Publiceringsdato 29. januar 2009 Det Strategiske Forskningsråd giver igangværende projekter, støttet af Rådet, mulighed for at søge særlige midler til kortere forskningssamarbejder med små og mellemstore virksomheder.
Det Frie Forskningsråds forårsopslag 2009
Det Frie Forskningsråds forårsopslag 2009
Publiceringsdato 19. januar 2009 Det Frie Forskningsråd indkalder ansøgninger fra forskere i foråret 2009 med hovedansøgningsfrist den 2. marts kl. 15.00. Ansøgere skal være særligt opmærksomme på ændrede retningslinjer og krav fra 1. januar 2009.
En verden af viden - Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008
En verden af viden - Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008
Publiceringsdato 14. januar 2009 En Verden af Viden, Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2008 præsenterer og synliggør rådets arbejde med at styrke og videreudvikle internationaliseringen af dansk forskning.