Du er her: Forside Publikationer 2009

Publikationer 2009

Viser 1-30 af 115 resultater
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2008
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2008
Publiceringsdato 01. april 2009 Søgning til og gennemførelse af uddannelserne er blandt fokuspunkterne i beretning fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.
Årsrapport 2008 Cirius
Årsrapport 2008 Cirius
Publiceringsdato 07. april 2009
Udlandsstipendieordningen - Statusopgørelse
Udlandsstipendieordningen - Statusopgørelse
Publiceringsdato 01. oktober 2009
Tal om forskning 2008
Tal om forskning 2008
Publiceringsdato 01. oktober 2009 ”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskningsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.
 Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2009
Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2009
Publiceringsdato 01. august 2009 Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009
Promovieren in Dänemark
Promovieren in Dänemark
Publiceringsdato 10. oktober 2009 Tysksproget pjece med generelle informationer om at læse og bo i Danmark, og især informationer om ph.d.-muligheder inden for naturvidenskab og teknik, finansieringsmuligheder og det praktiske. Publikationen findes på den engelske version af hjemmesiden.
Min første sprogportfolio
Min første sprogportfolio
Publiceringsdato 22. oktober 2009 CIRIUS har i samarbejde med Center for Undervisningsmidler i Roskilde udgivet undervisningsmaterialet ’Min første sprogportfolio’ – II til brug for sprogundervisningen i 3.-7. klasse. Materialet kan desuden bestilles på dit lokale Center for Undervisningsmidler.
Erhvervsuddannelser med internationalt perspektiv
Erhvervsuddannelser med internationalt perspektiv
Publiceringsdato 09. maj 2009 Rådet for Internationalisering af Uddannelsernes forslag til at øge den internationale dimension i erhvervsuddannelserne.
Danske universitetsstuderendes udlandsophold - fravalg og udbytte
Danske universitetsstuderendes udlandsophold - fravalg og udbytte
Publiceringsdato 02. juni 2009 Supplement til hovedrapporten "Danske universitetsstuderendes udlandsophold" baseret på interview med studerende og uddybende tekstsvar fra spørgeskemaet
Betydningen af uddannelsesophold i udlandet
Betydningen af uddannelsesophold i udlandet
Publiceringsdato 03. september 2009 En arbejdsmarkedsundersøgelse.
Danske universitetsstuderendes udlandsophold
Danske universitetsstuderendes udlandsophold
Publiceringsdato 03. september 2009 CIRIUS givet UNI-C Statistik og Analyse i opdrag at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt sidsteårsstuderende på kandidatuddannelserne på landets universiteter om udlandsophold under studierne.
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2007/08
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2007/08
Publiceringsdato 09. september 2009 Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
Vil du undervise i Europa?
Vil du undervise i Europa?
Publiceringsdato 29. september 2009 En folder om Comenius Assistentordningen.
Ti bud på kreativitet og innovation
Ti bud på kreativitet og innovation
Publiceringsdato 07. oktober 2009 Erfaringer fra europæiske uddannelsesprojekter. Hæfte med artikler udgivet i anledning af Det Europæiske År for Kreativitet og Innovation.
Voksenvejledning i EU
Voksenvejledning i EU
Publiceringsdato 15. oktober 2009 Katalog over europæiske samarbejdsprojekter om voksenvejledning.
Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 11. december 2009 Internationalisering på professionshøjskoler og erhvervsakademier - en institutionsundersøgelse.
Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold - Udbytte og fravalg
Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold - Udbytte og fravalg
Publiceringsdato 11. december 2009 Supplement til hovedrapporten "Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes udlandsophold" baseret på fokusgruppeinterview med studerende og uddybende tekstsvar fra spørgeskema
Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes udlandsophold
Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes udlandsophold
Publiceringsdato 03. juni 2009 Kvantitativ undersøgelse af udbytte og barriere for udlandsophold for studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier.
Vejledninger i  God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab
Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab
Publiceringsdato 25. februar 2009 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Studie- og praktikophold i udlandet
Studie- og praktikophold i udlandet
Publiceringsdato 11. december 2009 Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området.
Institutledelse
Institutledelse
Publiceringsdato 01. juli 2009 Pjecen er tænkt som inspiration for både nye og erfarne institutledere.
Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet
Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet
Publiceringsdato 02. april 2009 Rapporten afdækker, i hvilket omfang danske universiteter har behov for en egenkapital. Desuden vurderes sammenhængen mellem universiternes egenkapital og likviditet.
Statusrapport om risikostyring
Statusrapport om risikostyring
Publiceringsdato 30. november 2009 Denne rapport giver indsigt i, hvordan Universitets- og Bygningsstyrelsen arbejder med strategisk risikostyring. Rapporten afdækker blandt andet skadesbilledet fra 2002-2008 og gennemgår hvilke tiltag, styrelsen vil iværksætte i fremadrettet.
Universiteternes kvalitetsarbejde
Universiteternes kvalitetsarbejde
Publiceringsdato 03. december 2009 Rapport om universiteternes kvalitetsarbejde. Rapporten giver en samlet præsentation af de centrale regler for universiteternes kvalitetsarbejde. Endvidere præsenterer universiteterne hver især ekspempler på, hvordan de arbejder med at udvikle og sikre kvaliteten af deres uddannelser.
Universiteternes sprogstrategier
Universiteternes sprogstrategier
Publiceringsdato 22. december 2009 De danske universiteter har en essentiel rolle i det danske samfund som centrale viden- og kulturbærende institutioner.
Stigning i 15. marts-ansøgninger til universitetsuddannelser
Stigning i 15. marts-ansøgninger til universitetsuddannelser
Publiceringsdato 22. april 2012 Noter om marts-søgning 2009.
Årsrapport 2008 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Årsrapport 2008 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Publiceringsdato 03. april 2009 I årsrapport 2008 beskriver og vurderer den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.
Model for forskningsevaluering 2009
Model for forskningsevaluering 2009
Publiceringsdato 02. januar 2009 Modellen beskriver rammerne for forskningsevalueringerne.
Resultater af InnovationDanmark 2007-2010. 1. halvår af 2008
Resultater af InnovationDanmark 2007-2010. 1. halvår af 2008
Publiceringsdato 05. januar 2009 Rådet for Teknologi og Innovation har i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Videnskabsministeriet til opgave at føre en stor del af innovationspolitikken ud i livet, så der sikres størst mulig samfundsmæssig effekt.
Viden til virksomheder - støtte til samarbejde mellem videninstitutioner og små og mellemstore virksomheder
Viden til virksomheder - støtte til samarbejde mellem videninstitutioner og små og mellemstore virksomheder
Publiceringsdato 09. januar 2009 Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) tilbyder nu små og mellemstore virksomheder rabatkuponer til køb af viden eller forskning. Formålet er at fremme samarbejdet mellem SMV’erne og videninstitutionerne.