Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2010

Publikationer 2010

Viser 1-60 af 85 resultater
Det levende universitet - Vejledning om den nye campuslov 2010
Det levende universitet - Vejledning om den nye campuslov 2010
Publiceringsdato 03. april 2012 Campusloven giver universiteterne frihed og fleksibilitet i den fysiske planlægning, der skal til for at skabe campusområder, hvor der kan forskes og tænkes døgnet rundt, hvor innovation og erhvervsliv arbejder dør om dør, hvor universitet og by mødes og samsmelter, og hvor det hele liv kan leves
Innovationsnetværk Danmark
Innovationsnetværk Danmark
Publiceringsdato 30. december 2010 Performanceregnskab 2010 - viser de nationale innovationsnetværks aktiviteter og resultater fra 2006-2009.
Uddannelser til et globalt arbejdsmarked
Uddannelser til et globalt arbejdsmarked
Publiceringsdato 20. december 2010 Fem råd til ministrene for de videregående uddannelser fra Rådet for Internationalisering af Uddannelserne.
Tilsyn med universiteternes implementering af undervisningsmiljølovens krav
Tilsyn med universiteternes implementering af undervisningsmiljølovens krav
Publiceringsdato 20. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen har i 2010 gennemført et tematisk tilsyn med de otte universiteters implementering af kravene i Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, som trådte i kraft d. 1. august 2001.
8 Forskerhistorier
8 Forskerhistorier
Publiceringsdato 20. december 2010 Årets 8 forskerhistorier beskriver, hvordan bevillinger fra Det Frie Forskningsråd |Teknologi og Produktion har haft betydning både for den unge spirende forskerkarriere og for den mere erfarne forsker, der allerede havde etableret sig inden for sit felt.
Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2010
Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2010
Publiceringsdato 16. december 2010 Rapporten gengiver resultaterne af en analyse af GTS-institutternes brugere. Mere end 1000 virksomheder har besvaret spørgsmål omkring deres innovation og hvordan de har brugt GTS-institutterne. Rapoorten viser en stor tilfredshed med GTS-institutterne blandt institutternes brugere.
Youthpass - giver dig bedre muligheder i uddannelse og job
Youthpass - giver dig bedre muligheder i uddannelse og job
Publiceringsdato 09. december 2010 En folder til unge, som har deltaget i et projekt under Aktive Unge. De kan få et Youthpass, der dokumenterer de nøglekompetencer, de har opnået via projektet.
EuroCenters kursuskatalog 2011
EuroCenters kursuskatalog 2011
Publiceringsdato 09. december 2010 – lær ABC om EU-projekter. EuroCenters kursuskatalog 2011 præsenterer årets forskellige kurser - fra ansøgningsteknik over økonomi og IPR til koordination af FP7-projekter.
Magasinet Humaniora 4:10
Magasinet Humaniora 4:10
Publiceringsdato 07. december 2010 Læs om blandt andet lyskultur, krigsveteraner, skoleliv og et humaniora under pres i det nye og allersidste nummer af Magasinet Humaniora.
Digitale eksaminer på universiteterne
Digitale eksaminer på universiteterne
Publiceringsdato 18. november 2010 Rapporten om digitale eksaminer på universiteterne redegør for et nyligt udvalgsarbejde om emnet samt opstiller konkrete anbefalinger til, hvordan digitale eksaminer kan udbredes på de danske universiteter.
Polarfronten nr. 2 2010
Polarfronten nr. 2 2010
Publiceringsdato 12. november 2010 Iskerneboret ramte denne sommer klippegrunden under Indlandsisen i 2,5 kilometers dybde og afsluttede dermed en succesfuld boring. Men det er stadig uklart, om boret er nået helt i bund. Læs også om geologen, som mener, at det er vigtigt at tage fejl, og om ludomani i Grønland.
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2009
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2009
Publiceringsdato 11. november 2010 I løbet af 2009 har Det Frie Forskningsråd udmøntet 1.230 mio. kr. til 628 bevillingsmodtagere. Over 3.400 forskere og forskergrupper har søgt om et samlet beløb på mere end 10 mia. kr., og det har således blot været muligt at imødekomme ca. 12 procent af de søgte midler.
Tal om forskning 2009
Tal om forskning 2009
Publiceringsdato 09. november 2010 ”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskningsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.
Kortlægning af dansk lægemiddelforskning 2010
Kortlægning af dansk lægemiddelforskning 2010
Publiceringsdato 05. november 2010 Kortlægningen tilvejebringer et aktuelt overblik over den danske lægemiddelforskning i både den offentlige og den private sektor.
Rapport om studentermobiliteten mellem Danmark og udlandet
Rapport om studentermobiliteten mellem Danmark og udlandet
Publiceringsdato 05. november 2010 Afrapportering af Universitets- og Bygningsstyrelsens tilsyn vedrørende balancen i studenterudvekslingen mellem danske og udenlandske universiteter.
Praktikophold i udlandet
Praktikophold i udlandet
Publiceringsdato 28. oktober 2010 En guide med anbefalinger til videregående uddannelsesinstitutioner.
Forskningsbarometer 2010
Forskningsbarometer 2010
Publiceringsdato 27. oktober 2010 Forskningsbarometeret 2010 præsenterer kvaliteten af dansk forskning samt den danske forskningsprofil i et internationalt perspektiv.
EU-INFORMATION nr. 4 – oktober 2010
EU-INFORMATION nr. 4 – oktober 2010
Publiceringsdato 15. oktober 2010 I dette nummer af EU-Information gør vi status på Danmarks deltagelse i FP7. Vi bringer statistik, fortæller nogle af de historier, der gemmer sig bag tallene, og bringer artikler om nye tiltag, der kan styrke den danske deltagelse i FP7.
Viden skaber vækst - 12 fortællinger
Viden skaber vækst - 12 fortællinger
Publiceringsdato 08. oktober 2010 I denne publikation kan man få overblik over Videnskabsministeriets innovationstilbud og -puljer til fremme af forskning, udvikling og innovation i virksomheder.
Magasinet Humaniora 3:10
Magasinet Humaniora 3:10
Publiceringsdato 01. oktober 2010 Læs om blandt andet grise, bøger, klovne og buddhister i det nye nummer af Magasinet Humaniora.
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09
Publiceringsdato 27. september 2010 Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2010
Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2010
Publiceringsdato 22. september 2010 For Godkendt Teknologisk Service (GTS) - nettet var 2009 et godt år. Omsætningen steg til 3,2 mia. kr., hvilket er en stigning på 14 % i forhold til 2008. Det viser GTS-nettets performanceregnskab for 2010.
Debatoplæg om grøn uddannelse og forskning
Debatoplæg om grøn uddannelse og forskning
Publiceringsdato 14. september 2010 Videnskabsministerens og klima- og energiministerens oplæg til Grønt Dialogforum den 17. september 2010.
Evaluering af virkemidler, der omfatter forskningssamarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder (2010)
Evaluering af virkemidler, der omfatter forskningssamarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder (2010)
Publiceringsdato 02. september 2010 Forskningssamarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet står højt på den politiske dagsorden. Og samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder indgår som krav i mange af de støtteformer, der bruges til at uddele forskningsbevillinger.
Samlet statusrapport 2010
Samlet statusrapport 2010
Publiceringsdato 26. august 2010 Status på alle aktive projekter under programkomiteen for bæredygtig energi og miljø i Det Strategiske Forskningsråd.
Effektiv innovationspolitik i Danmark - Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2009
Effektiv innovationspolitik i Danmark - Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2009
Publiceringsdato 25. august 2010 Rådet for Teknologi og Innovation udgiver nu sin årsberetning for 2009. Beretningen giver en oversigt over udviklingen i rådets virkemidler i 2009.
Syv fantastiske fortællinger om FP7
Syv fantastiske fortællinger om FP7
Publiceringsdato 09. august 2010 Syv forskere og virksomheder, der deltager i et FP7-projekt, fortæller i publikationen deres historie. Fortællingerne spænder fra forskning i sundere spisevaner til udvikling af ny teknologi til CO2-neutral energiproduktion.
EU-INFORMATION nr. 3 – juli 2010
EU-INFORMATION nr. 3 – juli 2010
Publiceringsdato 15. juli 2010 Temaet for dette nummer af EU-Information er dannelsen af konsortier i FP7. Vi bringer interviews med blandt andet Bioneers forskningschef Lars Pedersen og direktør i 43D og lektor Preben Holst Mogensen. De fortæller om deres erfaringer med at komme med på det rigtige hold eller selv sætte holdet.
InnovationDanmark 2010-2013 - Viden til virksomheder skaber vækst
InnovationDanmark 2010-2013 - Viden til virksomheder skaber vækst
Publiceringsdato 14. juli 2010 Rådet for Teknologi og Innovation præsenterer en samlet handlingsplan for de kommende års investeringer i innovationspolitik. Handlingsplanen rummer 50 initiativer, der tilsammen skal sætte yderligere gang i privat forskning, udvikling og innovation.
Sammenfatning af InnovationDanmark 2010-2013 - Viden til virksomheder skaber vækst
Sammenfatning af InnovationDanmark 2010-2013 - Viden til virksomheder skaber vækst
Publiceringsdato 14. juli 2010 Danske virksomheder skal investere mere i forskning, udvikling og innovation. Med InnovationDanmark 2010-2013 præsenterer Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) en samlet innovationsplan for de næste år. Dette er en sammenfatning af planen.
Energi10
Energi10
Publiceringsdato 12. juli 2010 Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer.
Tag på studiebesøg i udlandet
Tag på studiebesøg i udlandet
Publiceringsdato 09. juli 2010 Få ny viden, indsigt og inspiration – for skoleledere, eksperter og beslutningstagere.
Årsberetning 2009 - Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2009 - Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 09. juli 2010 I 2009 blev der indbragt 12 sager. Sager indbragt inden 1. maj 2009 er blevet behandlet efter bekendtgørelse nr. 1122 af 24. november 2008, mens sager indbragt efter 1. maj 2009 er blevet behandlet efter bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009.
Rapport om videreuddannelse af folkeskolelærere til gymnasielærere
Rapport om videreuddannelse af folkeskolelærere til gymnasielærere
Publiceringsdato 08. juli 2010 Daværende undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte i efteråret 2009 en arbejdsgruppe med det formål at undersøge mulighederne for, at folkeskolelærere kan videreuddanne sig til gymnasielærere.
Kommercialisering af forskningsresultater - statistik 2009
Kommercialisering af forskningsresultater - statistik 2009
Publiceringsdato 06. juli 2010 Innovation: Analyse og evaluering 06/2010
Kortlægning af dansk fødevareforskning
Kortlægning af dansk fødevareforskning
Publiceringsdato 05. juli 2010 Kortlægningen tilvejebringer et aktuelt overblik over den danske lægemiddelforskning i både den offentlige og private sektor.
Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark i 2010.
Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark i 2010.
Publiceringsdato 03. juli 2010 Private investeringer i forskning, udvikling og innovation er overraskende steget med knap 6 procent i 2009 og skønnes nu til 2,2 procent af BNP. Men et flertal af virksomheder mener ikke, at krisen er ovre.
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2010
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2010
Publiceringsdato 02. juli 2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen præsenterer i det seneste performanceregnskab for innovationsmiljøerne en række resultater af Videnskabsministeriets innovationsmiljø-program med hovedvægten lagt på de seneste 5 års resultater.
Rapport om Aarhus Universitet (2009/2010)
Rapport om Aarhus Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 01. juli 2010 Dialogmøde d. 5. maj 2010.
Rapport om IT-Universitetet (2009/2010)
Rapport om IT-Universitetet (2009/2010)
Publiceringsdato 29. juni 2010 Dialogmøde den 25. marts 2010. Nærværende rapport indeholder baggrundsinformation om IT-Universitetet, samt opsamling og konklusioner, som blev foretaget på mødet.
Rapport om Københavns Universitet (2009/2010)
Rapport om Københavns Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 29. juni 2010 Dialogmøde d. 10. februar 2010.
Digitale veje til vækst – Videnskabsministeriets digitale arbejdsprogram
Digitale veje til vækst – Videnskabsministeriets digitale arbejdsprogram
Publiceringsdato 29. juni 2010 Videnskabsministeriets arbejdsprogram for digitale veje til vækst sætter en fremadrettet dagsorden for digitaliseringen af Danmark.
Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2009
Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2009
Publiceringsdato 28. juni 2010 Notat om Koordinationsudvalget og dets medlemsorganers finansiering af internationale aktiviteter i 2009
Rapport om Handelshøjskolen i København (2009/2010)
Rapport om Handelshøjskolen i København (2009/2010)
Publiceringsdato 28. juni 2010 Dialogmøde d. 1. juni 2010.
Magasinet Humaniora 2:10
Magasinet Humaniora 2:10
Publiceringsdato 23. juni 2010 Vores forestillinger om, hvordan et almindeligt liv vil forløbe, er forbløffende ens. Læs om livshistorier, jazz, branding af Danmark og meget mere i det nye nummer af Magasinet Humaniora.
Rapport om Syddansk Universitet (2009/2010)
Rapport om Syddansk Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 14. juni 2010 Dialogmøde den 10. marts 2010
InnovationDanmark - Strategi for evaluering og effektmåling
InnovationDanmark - Strategi for evaluering og effektmåling
Publiceringsdato 02. juni 2010 Avisen "InnovationDanmark - Strategi for evaluering og effektmåling" giver en oversigt over status for aktivitetsmålene i Rådet for Teknologi og Udviklings InnovationDanmark.
InnovationDanmark 2009. Resultater og evalueringsstrategi - tillæg til InnovationDanmark 2007-2010
InnovationDanmark 2009. Resultater og evalueringsstrategi - tillæg til InnovationDanmark 2007-2010
Publiceringsdato 01. juni 2010 InnovationDanmark 2009 beskriver status for arbejdet med handlingsplanen InnovationDanmark 2007-2010 og strategien for evaluering og effektmåling af innovationspolitikken, som Rådet for Teknologi og Innovation i Videnskabsministeriet har ansvaret for.
Rapport om Aalborg Universitet (2009/2010)
Rapport om Aalborg Universitet (2009/2010)
Publiceringsdato 01. juni 2010 Dialogmøde den 22. januar 2010.
Effektmåling af innovationskonsortier – An analysis of firm growth effects of the Danish Innovation Consortium Scheme
Effektmåling af innovationskonsortier – An analysis of firm growth effects of the Danish Innovation Consortium Scheme
Publiceringsdato 25. maj 2010 Rapporten sætter fokus på effektmåling af innovationspolitiske initiativer og præsenterer en analyse af de økonomiske effekter for deltagende virksomheder i innovationskonsortieordningen. Rapporten indeholder endvidere overvejelser vedrørende metoder og databehov.
Effektmåling af videnpilotordningens betydning for små og mellemstore virksomheder
Effektmåling af videnpilotordningens betydning for små og mellemstore virksomheder
Publiceringsdato 20. maj 2010 Effektmålingen af videnpiloterne viser, at virksomheder der deltager i ordningen, har højere stigninger i bruttofortjenesten end tilsvarende kontrolvirksomheder. Virksomheder, der deltager i ordningen, har desuden en bedre overlevelsesrate end virksomheder i kontrolgruppen.
Erfaring, udbytte og oplevelse
Erfaring, udbytte og oplevelse
Publiceringsdato 12. maj 2010 Tre år med EU-programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge, 2007-2009.
En mere ambitiøs anvendelse af it på universiteterne
En mere ambitiøs anvendelse af it på universiteterne
Publiceringsdato 12. maj 2010 Rapporten konkluderer, at universiteterne generelt er meget gode til at anvende forskellige muligheder for digital kommunikation.
Internationale aktiviteter i grundskolen
Internationale aktiviteter i grundskolen
Publiceringsdato 11. maj 2010 En status fra Styrelsen for International Uddannelse.
Internationaliseringen der blev væk
Internationaliseringen der blev væk
Publiceringsdato 01. maj 2010 Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering
EU-INFORMATION nr. 2 – april 2010
EU-INFORMATION nr. 2 – april 2010
Publiceringsdato 28. april 2010 Temaet for det nye nummer af EU-INFORMATION er Danmarks deltagelse i EU's 7. rammeprogram. Emnet bliver belyst fra forskellige vinkler.
Vejen til større deltagelse i FP7 (III) - en analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne ERC, PEOPLE og SMV
Vejen til større deltagelse i FP7 (III) - en analyse af danske ansøgere og deltagere i temaerne ERC, PEOPLE og SMV
Publiceringsdato 26. april 2010 Rapporten går bag om danske deltagere og ansøgere i temaerne ERC, PEOPLE og SMV i EU's 7. rammeprogram - og kortlægger mulige veje til større dansk deltagelse.
Strategi for uddannelse i entreprenørskab
Strategi for uddannelse i entreprenørskab
Publiceringsdato 22. april 2010 I fremtiden skal væsentlig flere elever og studerende have undervisning i entreprenørskab. Samtidig oprettes en ny fond, der samler indsatsen. Det er kernen i regeringens nye strategi for uddannelse i entreprenørskab.
Universitetsevalueringen 2009
Universitetsevalueringen 2009
Publiceringsdato 19. april 2010 Denne rapport præsenterer resultatet af 2009-evalueringen på universitetsområdet, der blev gennemført fra december 2008 til november 2009 af et uafhængigt internationalt evalueringspanel.
FSE - Inspiration
FSE - Inspiration
Publiceringsdato 19. april 2010 Tre forskere støttet af Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv giver her deres bud på, hvad inspiration har betydet for deres forskning. Læs om, hvorfor der er så få kvindelige ledere, tillid mellem børn og voksne, og hvordan man kan gøre uddannelse bedre ved at trække på tal og statistikker