Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-20 af 1000 resultater
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats II
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats II
Publiceringsdato 21. februar 2018 For at understøtte arbejdet med den danske strategi for European Spallation Source (ESS) gøres der i denne publikation status over fremdriften i det forberedende arbejde.
Survival Guide: Denmark step-by-step for volunteers
Survival Guide: Denmark step-by-step for volunteers
Publiceringsdato 20. februar 2018 Survival Guide Denmark step-by-step for volunteers er til unge, der kommer til Danmark for at lave frivilligt arbejde gennem Erasmus+.
EuroCenter kurser 2018
EuroCenter kurser 2018
Publiceringsdato 19. februar 2018 I 2018 afholder EuroCenter fem kurser om Horizon 2020. Kurserne fokuserer på den gode ansøgning, afrapportering i igangværende projekter og den succesfulde ERC-ansøger. Deltag på et eller flere af kurserne og sæt kurs mod Horizon 2020.
Spørg Euroguidance: En rig ressource til vejledere
Spørg Euroguidance: En rig ressource til vejledere
Publiceringsdato 12. februar 2018 I en ny folder fra Euroguidance Danmark kan du se de tilbud, vi har til dig som vejleder, hvis du ønsker at styrke dit internationale arbejde.
ICDK Outlook rapport. Shift of Korean Start-Up Ecosystem: Corporate Involvement in Entrepreneurship
ICDK Outlook rapport. Shift of Korean Start-Up Ecosystem: Corporate Involvement in Entrepreneurship
Publiceringsdato 08. februar 2018 Rapporten giver en gennemgang over initiativer indenfor iværksætteri og entreprenørskab i Sydkorea.
Forskningsbarometer 2017
Forskningsbarometer 2017
Publiceringsdato 06. februar 2018 Forskningsbarometeret er en årlig opgørelse, der belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv.
Dansk fyrtårnskatalog
Dansk fyrtårnskatalog
Publiceringsdato 02. februar 2018 Dansk fyrtårnskatalog for ESS
Rumstatistik - Rumområdets betydning for den danske økonomi i tal
Rumstatistik - Rumområdets betydning for den danske økonomi i tal
Publiceringsdato 29. januar 2018 Ny rumstatistik sætter for første gang tal på danske virksomheders brug af satellitter, og hvad en stigende brug af satellitter betyder for digitalisering af danske virksomheder og dansk økonomi. Statistikken er udviklet i samarbejde med Danmarks Statistik.
Kvalitative studier - En håndbog for kvalitative studier i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Kvalitative studier - En håndbog for kvalitative studier i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Publiceringsdato 21. december 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en håndbog for ministeriets arbejde med kvalitative studier.
Kortlægning af internationale dronemiljøer
Kortlægning af internationale dronemiljøer
Publiceringsdato 20. december 2017 En kortlægning af dronemiljøerne i USA, Kina, Tyskland, Sydkorea, Indien, Brasilien og Israel til danske forskere og virksomheder inden for droneteknologi.
Midtvejsrapport: Dansk deltagelse i Horizon 2020 - status og mulige potentialer
Midtvejsrapport: Dansk deltagelse i Horizon 2020 - status og mulige potentialer
Publiceringsdato 15. december 2017 Publikationen giver en status på den danske deltagelse i Horizon 2020 og identificere mulige potentialer med henblik på at sikre fortsat aktiv deltagelse i programmet.
Kortlægning og analyse af dansk deltagelse i offentlig-offentlige partnerskaber
Kortlægning og analyse af dansk deltagelse i offentlig-offentlige partnerskaber
Publiceringsdato 15. december 2017 Rapporten er udarbejdet af Oxford Research på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den kortlægger og analyserer den danske deltagelse i EU’s offentlige-offentlige partnerskaber: ERA-NET, Artikel 185-initiativer og Joint Programming Initiatives (JPI’er).
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2017
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2017
Publiceringsdato 15. december 2017 ”Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige publikation. Publikationen følger udviklingen i danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2008 til 2015.
NY DANSK RUMTEKNOLOGI – støttemuligheder, projekter og partnere i 2013-2017
NY DANSK RUMTEKNOLOGI – støttemuligheder, projekter og partnere i 2013-2017
Publiceringsdato 13. december 2017 61 gode grunde til at søge tilskud til udvikling af ny dansk rumteknologi
Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks talentbarometer 2017
Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks talentbarometer 2017
Publiceringsdato 11. december 2017 Universiteterne ansætter flere kvindelige forskere end tidligere, men mændene er stadig i overtal på forskergangene. Det viser Danmarks nye talentbarometer.
Opfølgning på den danske rumstrategi
Opfølgning på den danske rumstrategi
Publiceringsdato 10. december 2017 En årsrapport om rummets betydning for Danmark.
Danmark – klar til fremtiden
Danmark – klar til fremtiden
Publiceringsdato 05. december 2017 Med strategien ’Danmark – klar til fremtiden’ fremlægger regeringen sine mål og pejlemærker for fremtidens forskning og innovation. Målene understøttes af 28 initiativer.
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2017
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2017
Publiceringsdato 30. november 2017 Dette års redegørelse gør status på forsknings- og innovationsområdet i Danmark.
Viden til vækst 2016 - Offentlig-privat samspil om forskning
Viden til vækst 2016 - Offentlig-privat samspil om forskning
Publiceringsdato 29. november 2017 Viden til vækst belyser de offentlige forskningsinstitutioners forskningssamspil med det private erhvervsliv.
Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet
Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet
Publiceringsdato 28. november 2017 Regeringen ønsker at løfte sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet. Med sprogstrategien igangsættes syv nye initiativer, som skal bidrage til, at flere elever og studerende opnår solide sprogkompetencer til gavn for både den enkelte, arbejdsmarkedet og samfundet generelt.