Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 481-510 af 1000 resultater
Fremtidens humanistiske uddannelser
Fremtidens humanistiske uddannelser
Publiceringsdato 11. marts 2011 Aktuelle reformer og konkrete eksempler fra de danske universiteter.
Rapport om Aalborg Universitet (2010/2011)
Rapport om Aalborg Universitet (2010/2011)
Publiceringsdato 10. marts 2011 Tilsynsmøde den 3. december 2010.
Rapport om Københavns Universitet (2010/2011)
Rapport om Københavns Universitet (2010/2011)
Publiceringsdato 10. marts 2011 Tilsynsmøde den 13. december 2010.
Rapport om Roskilde Universitet (2010/2011)
Rapport om Roskilde Universitet (2010/2011)
Publiceringsdato 03. marts 2011 Tilsynsmøde den 22. november 2010.
Analysis of the Industrial PhD Programme
Analysis of the Industrial PhD Programme
Publiceringsdato 23. februar 2011 Ny effektmåling af ErhvervsPhD-ordningen viser, at virksomheder, der har ErhvervsPhD'er, har væsentligt højere vækst i bruttoprofit, patentering og beskæftigelse end virksomheder uden.
Europass - Mobilitetsbevis
Europass - Mobilitetsbevis
Publiceringsdato 21. februar 2011 Brochure som forklarer hvad Mobilitetsbeviset er, hvordan man kan bruge det, og med et eksempel på, hvor det skal udfyldes.
Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder
Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder
Publiceringsdato 09. februar 2011 Rapport fra Videnskabsministeriet og Klima- og Energiministeriet om cleantechvirksomhedernes fremtidige behov for uddannelser og kompetencer.
Vejen til større deltagelse i FP7 (IV) - en analyse af danske ansøgere og deltagere i i temaerne Miljø, Transport, Rummet og Sikkerhed
Vejen til større deltagelse i FP7 (IV) - en analyse af danske ansøgere og deltagere i i temaerne Miljø, Transport, Rummet og Sikkerhed
Publiceringsdato 08. februar 2011 Rapporten stiller skarpt på ansøgere og deltagere i temaerne Miljø, Transport, Rummet og Sikkerhed i EU’s 7. rammeprogram (FP7). Rapporten ser på styrker og svagheder og på, hvordan ansøgninger og den danske deltagelse kan forbedres.
Offentlig forskning for private midler
Offentlig forskning for private midler
Publiceringsdato 01. februar 2011 Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende fonde og private virksomheder
Europass - Når du vil ud i verden
Europass - Når du vil ud i verden
Publiceringsdato 28. januar 2011 Kort beskrivelse af de fem dokumenter, der indgår i Europass - på dansk og engelsk
The Danish Education System
The Danish Education System
Publiceringsdato 27. januar 2011 En beskrivelse af det danske uddannelsessystem på engelsk.
Strategisk forskning - Principper og virkemidler, 3. januar 2011
Strategisk forskning - Principper og virkemidler, 3. januar 2011
Publiceringsdato 24. januar 2011 'Strategisk forskning - Principper og virkemidler' (3. januar 2011) beskriver overordnede værdier og generelle retningslinier for udmøntning af midler til strategisk forskning.
EU-INFORMATION nr. 1 – januar 2011
EU-INFORMATION nr. 1 – januar 2011
Publiceringsdato 24. januar 2011 Politik og praktiske råd er i højsædet i dette nummer af EU-Information. Vi sætter fokus på opvarmningen til det næste forskningsprogram (FP8) og initiatver til at forbedre det nuværende rammeprogram (FP7). Desuden har vi samlet en række råd til ansøgere og byder velkommen til en ny kursussæson.
Europass - CV
Europass - CV
Publiceringsdato 21. januar 2011 Brochure som forklarer hvad Europass CV'et er, hvordan man kan bruge det, og med et eksempel på, hvordan det skal udfyldes.
Europass - Sprogpas
Europass - Sprogpas
Publiceringsdato 21. januar 2011 Brochure som forklarer, hvad Europass Sprogpas er, hvad det kan bruges til, og med et eksempel på, hvordan man kan udfylde det.
Er der barrierer for ansøgere med en International Baccalaureate (IB) ved optag på en videregående uddannelse i Danmark?
Er der barrierer for ansøgere med en International Baccalaureate (IB) ved optag på en videregående uddannelse i Danmark?
Publiceringsdato 21. januar 2011 Rapport udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet.
Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde
Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde
Publiceringsdato 20. januar 2011 Små og mellemstore virksomheder indbydes til forskningssamarbejde.
Medieanalyse: Muligheder for præsentation af danske institutioner i tyske medier
Medieanalyse: Muligheder for præsentation af danske institutioner i tyske medier
Publiceringsdato 18. januar 2011 Analysen er lavet i forbindelse med Study in Denmark.
Har du forskningsidéen? Så har vi pengene! - Det Strategiske Forskningsråds præsentation af forskningstemaer 2011
Har du forskningsidéen? Så har vi pengene! - Det Strategiske Forskningsråds præsentation af forskningstemaer 2011
Publiceringsdato 10. januar 2011 Det Strategiske Forskningsråds folder til præsentation af forskningstemaer 2011
Studerendes retssikkerhed - Vejledning til universiteterne om behandling af sager vedrørende studerendes forhold
Studerendes retssikkerhed - Vejledning til universiteterne om behandling af sager vedrørende studerendes forhold
Publiceringsdato 01. januar 2011 Formålet med denne pjece er at vejlede de medarbejdere på universitetet, der behandler sager, hvor universitetet træffer afgørelse om studerendes forhold, bl.a. klagesager.
Innovationsnetværk Danmark
Innovationsnetværk Danmark
Publiceringsdato 30. december 2010 Performanceregnskab 2010 - viser de nationale innovationsnetværks aktiviteter og resultater fra 2006-2009.
Uddannelser til et globalt arbejdsmarked
Uddannelser til et globalt arbejdsmarked
Publiceringsdato 20. december 2010 Fem råd til ministrene for de videregående uddannelser fra Rådet for Internationalisering af Uddannelserne.
Tilsyn med universiteternes implementering af undervisningsmiljølovens krav
Tilsyn med universiteternes implementering af undervisningsmiljølovens krav
Publiceringsdato 20. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen har i 2010 gennemført et tematisk tilsyn med de otte universiteters implementering af kravene i Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, som trådte i kraft d. 1. august 2001.
8 Forskerhistorier
8 Forskerhistorier
Publiceringsdato 20. december 2010 Årets 8 forskerhistorier beskriver, hvordan bevillinger fra Det Frie Forskningsråd |Teknologi og Produktion har haft betydning både for den unge spirende forskerkarriere og for den mere erfarne forsker, der allerede havde etableret sig inden for sit felt.
Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2010
Brugerundersøgelse af GTS-institutterne 2010
Publiceringsdato 16. december 2010 Rapporten gengiver resultaterne af en analyse af GTS-institutternes brugere. Mere end 1000 virksomheder har besvaret spørgsmål omkring deres innovation og hvordan de har brugt GTS-institutterne. Rapoorten viser en stor tilfredshed med GTS-institutterne blandt institutternes brugere.
Youthpass - giver dig bedre muligheder i uddannelse og job
Youthpass - giver dig bedre muligheder i uddannelse og job
Publiceringsdato 09. december 2010 En folder til unge, som har deltaget i et projekt under Aktive Unge. De kan få et Youthpass, der dokumenterer de nøglekompetencer, de har opnået via projektet.
EuroCenters kursuskatalog 2011
EuroCenters kursuskatalog 2011
Publiceringsdato 09. december 2010 – lær ABC om EU-projekter. EuroCenters kursuskatalog 2011 præsenterer årets forskellige kurser - fra ansøgningsteknik over økonomi og IPR til koordination af FP7-projekter.
Magasinet Humaniora 4:10
Magasinet Humaniora 4:10
Publiceringsdato 07. december 2010 Læs om blandt andet lyskultur, krigsveteraner, skoleliv og et humaniora under pres i det nye og allersidste nummer af Magasinet Humaniora.
Digitale eksaminer på universiteterne
Digitale eksaminer på universiteterne
Publiceringsdato 18. november 2010 Rapporten om digitale eksaminer på universiteterne redegør for et nyligt udvalgsarbejde om emnet samt opstiller konkrete anbefalinger til, hvordan digitale eksaminer kan udbredes på de danske universiteter.
Polarfronten nr. 2 2010
Polarfronten nr. 2 2010
Publiceringsdato 12. november 2010 Iskerneboret ramte denne sommer klippegrunden under Indlandsisen i 2,5 kilometers dybde og afsluttede dermed en succesfuld boring. Men det er stadig uklart, om boret er nået helt i bund. Læs også om geologen, som mener, at det er vigtigt at tage fejl, og om ludomani i Grønland.