Sprog- og kompetencetest

Det er ofte en forudsætning, at man har bestået en international sprog- eller kompetencetest, for at blive optaget på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Flere af disse prøver kan aflægges i Danmark.

IELTS, TOEFL og GMAT er eksempler på internationale sprog- og kompetenceprøver, man kan blive afkrævet, hvis man ønsker at følge en engelsksproget videregående uddannelse uden at have engelsk som modersmål. Tilsvarende krav gælder i mange andre lande, når man ikke har engelsk som sit modersmål.


Pointkrav

Man bør altid checke sprogkravene på den uddannelsesinstitution, man søger optagelse på.

Mange danske uddannelsesinstitutioner kræver, at udenlandske ansøgere enten har aflagt en TOEFL-test eller en IELTS-test, og at testen mindst er gennemført med et bestemt resultat:

TOEFL-point

 • Computerbaseret test (CBT): 213-230 (ikke længere gældende)

 • Papirbaseret test (PBT): 550-575

 • Internetbaseret test (iBT): Den internetbaserede test har afløst den computerbaserede test fra 2006 og senere den papirbaserede test i de fleste testcentre. Resultaterne fra denne test er placeret på en skala fra 0 op til 120. Et resultat fra 56 til 78 svarer til 6,0 til 6,5 i IELTS.
  Styrelsen har ikke oplysninger om institutionernes krav til testresultat.

IELTS-point

 • Points: 6,0 – 6,5


Andre test

Desuden findes en række andre internationale kompetenceprøver, fx

 • Graduate Management Admission Test (GMAT)

 • Graduate Record Exam (GRE)

 • Certified Government Financial Manager (CGFM)

 • General Education Development (GED)

 • Institute of Certified Management Accountants (ICMA)

 • United States Medical Licensing Examinations (USMLE).


Hvor kan man aflægge test?


IELTS

IELTS står for International English Language Testing System. Flere oplysninger om testen fås på IELTS-hjemmesiden:

IELTS Administrator
EDU Danmark ApS, Købmagergade 2, 1150 København K.
Telefon: 70 20 28 24
E-mail: ielts@edu-danmark.dk

TOEFL

TOEFL står for Test of English as a Foreign Language, og den udbydes både i København og Århus.

Tilmelding, betaling og administration foregår via Educational Testing Services (ETS) i USA på:

ETS kan kontaktes på telefon +1-609 771 7100 eller via e-mail: toefl@ets.org.

Se evt. også Educational Testing Service Networks (ETS). ETS er en selvejende institution som udbyder tests blandt andet til uddannelsessøgende:

GMAT

Det er muligt at tage både den computerbaserede GMAT og den papirbaserede TOEFL i Danmark. Begge test udbydes kun få gange årligt, så man skal være ude i god tid – dels af hensyn til diverse ansøgningsfrister, dels for at undgå, at der meldes alt optaget.

Tilmelding, betaling og administration foregår via Thomson Prometric i Holland på telefon +31 - 320 239 540 eller via e-mail: euregs@prometric.com.

Læs mere:

Franske test

DELF 1+2 (Diplôme Elémentaire de Langue Française) og DALF (Diplôme Approfondie de Langue Française) kan kræves bestået for at blive optaget på franske uddannelsesinstitutioner. DALF er den højeste sproglige eksamen i fransk for udlændinge. Det er Institut Français, der udbyder den:

Tyske test

Goethe-Instituttet tilbyder sprogtest, der kan bruges som dokumentation for tyskkundskaber i forbindelse med optagelse på en videregående uddannelse i Tyskland:


Flere oplysninger

Flere oplysninger om test og deres afholdelse kan fås hos:

Senest opdateret 26. september 2013