Akkrediteringsrådet

Akkrediteringsrådet skal sikre kvalitet af videregående uddannelser ud fra centralt fastsatte kriterier.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 86 16
E-mail: cba@ufm.dk

Rådets arbejdsfelt omfatter de videregående uddannelser under kulturministeren og uddannelsesministeren. Rådet skal endvidere samle national og international erfaring af betydning for akkreditering.

Medlemmer:

Per B. Christensensen, Formand
Direktør på børne- og uddannelsesområdet
Periode for udnævnelse: 1.01.2014-31.12.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 75.000*

Hanne Harmsen
Ph.d.
Periode for udnævnelse: 1.01.2014-31.12.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: afventer

Ove Poulsen
Direktør
Periode for udnævnelse: 1.01.2014-31.12.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000*

John Finnich Pedersen
Direktør 
Periode for udnævnelse: 1.03.2017-31.12.2021 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000*

Bjørn Stensaker 
Professor
Periode for udnævnelse: 1.01.2014-31.12.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000*

Lise Lind
Chefarkitekt
Periode for udnævnelse: 1.01.2014-31.12.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000*

Stina Vrang Elias
Adm. direktør
Periode for udnævnelse: 1.01.2014-31.12.2017 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 50.000*

Christian Dalby
Studerende
Periode for udnævnelse: 1.07.2017-30.06.2018 
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: afventer

Gro Holde
Studerende
Periode for udnævnelse: 1.11.2016-31.10.2017
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: afventer.

* Niveau oktober 97

Senest opdateret 01. august 2017