Censorudvalget

Censorsystemet har en vigtig funktion i forhold til at sikre kvaliteten i uddannelserne, men der er flere udfordringer i det nuværende system. Uddannelses- og forskningsministeren har derfor nedsat et censorudvalg, som skal udarbejde modeller for et nyt censorsystem.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 78 02
E-mail: anka@ufm.dk
Orlov
Telefon: +45 72 31 86 54
E-mail: imen@ufm.dk

Censorudvalget skal blandt andet gennemføre en række analyser og høre interessenter som uddannelsesinstitutioner, de studerende, censorformænd og aftagere. 

På baggrund af analyse- og udvalgsarbejdet skal udvalget opstille modeller for et fremtidigt censorsystem og overveje, om det vil være relevant at ensarte censorsystemet på tværs af de videregående uddannelser.

Udvalget forventes at aflevere sin rapport til uddannelses- og forskningsministeren medio november 2016.

Dokumenter og analyser       

Rapporter og analyser udarbejdet for Censorudvalget.

Kontakt Censorudvalget       

Send input til Censorudvalget på e-mail:
Mærk venligst e-mailen ”Censorudvalget”.

Dit input vil indgå i udvalgets arbejde og blive lagt på udvalgets sider på ufm.dk. Du vil modtage en kvittering, men udvalget sender ikke et egentlig svar på dit input.

Genvej til denne sektion: ufm.dk/censorudvalget

Input til Censorudvalget       

Læs de input, Censorudvalget har modtaget

Senest opdateret 08. september 2016