Aktivitetsvælger

Her finder du alle programaktiviteter til udveksling og internationale projekter som administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser

Du kan afgrænse din søgning ved at vælge sektor, aktivitetstype eller målgruppe her:

Søg
Viser 1-30 af 43 resultater
DK-USA programmet
Publiceringsdato 17. april 2013 DK-USA er et samarbejde mellem Danmark og USA inden for erhvervsuddannelse. Samarbejdet giver elever, lærere og ledere på danske erhvervsskoler muligheden for at få tilskud til studie- eller praktikophold i USA.
Efteruddannelse og undervisningsophold
Publiceringsdato 06. december 2013 Aktionen giver lærere, vejledere og undervisningsansvarlige mulighed for at komme på efteruddannelse eller på ophold som gæstelærer i et programland. Opholdene har til formål at indhente viden om og styrke kendskab til praksis inden for erhvervsuddannelser i Europa.
Efteruddannelse og undervisningsophold
Publiceringsdato 06. december 2013 Organisationer som arbejder med almen voksenuddannelse eller folkeoplysning kan få tilskud til at sende medarbejdere på f.eks. kurser, studiebesøg eller undervisningsophold.
Erasmus+: Efteruddannelse og uddannelsesophold for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse
Publiceringsdato 06. december 2013 Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelse kan søge om tilskud til at sende undervisere, skoleledere eller andet relevant personale på uddannelsesophold i udlandet.
Erasmus+: Idræt - Non-profit idrætsbegivenheder i Europa
Publiceringsdato 06. december 2013 Aktiviteterne under Erasmus+: Idræt sigter mod at udvikle, overføre og implementere god praksis på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau inden for idrættens område.
Erasmus+: Idræt - Partnerskaber
Publiceringsdato 06. december 2013 Aktiviteterne under Erasmus+: Idræt sigter mod at udvikle, overføre og implementere god praksis på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau inden for idrættens område.
Erasmus+: Jean Monnet-Programmet
Publiceringsdato 03. juni 2014 Jean Monnet-programmet giver tilskud til videregående uddannelsesinstitutioner og grupper af professorer og forskere fra hele verden, der specialiserer sig i feltet europæisk integration.
Erasmus+: Praktik- og skoleophold for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
Publiceringsdato 06. december 2013 Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner kan søge om tilskud til at sende elever på praktik-og skoleophold i et Erasmus+ programland.
Erasmus+: Skolepartnerskaber for dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser
Publiceringsdato 06. december 2013 Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud til et strategisk partnerskab med en institution i et andet land om blandt andet god praksis, anerkendelse af kompetencer og iværksætteri.
Erasmus+: Strategiske partnerskaber for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse
Publiceringsdato 06. december 2013 Tværsektorielle partnerskaber giver organisationer og institutioner, der arbejder med uddannelse mulighed for, på tværs af sektorer, at arbejde sammen om et fælles projekt, der bidrager til at forbedre kvaliteten af uddannelsen i grund- og ungdomsuddannelserne samt dagtilbuddene.
Erasmus+: Strategiske partnerskaber for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
Publiceringsdato 06. december 2013 Aktionen giver mulighed for at udvikle, teste og udveksle god praksis inden for erhvervsuddannelserne og på tværs af sektorer. Det essentielle i Strategiske Partnerskaber er, at udbyttet og/eller produktet af projektet styrker erhvervsuddannelsessektoren og giver europæisk merværdi og forankring.
Erasmus+: Strategiske partnerskaber inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning
Publiceringsdato 06. december 2013 Organisationer kan søge tilskud til at indgå et strategisk partnerskab på tværs af sektorer og organisationstyper. Formålet er at udvikle, udveksle og teste god praksis til gavn for almen voksenuddannelse og folkeoplysning i Europa.
Erasmus+: Ungdom - Europæisk Volontørtjeneste (EVS) for unge i alderen 17-30 år.
Publiceringsdato 06. december 2013 Europæisk volontørtjeneste/European Voluntary Service (EVS) er et gratis tilbud til unge om at tilbringe 2-12 måneder i udlandet og udføre frivilligt arbejde. Danske organisationer har ligeledes mulighed for at få tilknyttet en ung person fra et andet land, som kan give en hjælpende hånd.
Erasmus+: Ungdom - Kapacitetsopbygning
Publiceringsdato 06. december 2013 Kapacitetsopbygningsprojekter har til formål at fremme samarbejdsaktiviteter på ungdomsområdet mellem EU-programlande og partnerlande fra en række regioner som bl.a. Afrika, Asien og Sydamerika. Aktionen søges centralt i Bruxelles.
Erasmus+: Ungdom - Trænings- og netværksaktiviteter for ungdomsaktører
Publiceringsdato 06. december 2013 Ungdomsledere og -arbejdere kan søge om tilskud til professionelle udviklingsaktiviteter, f.eks. deltagelse i seminarer, træningskurser, kontaktmøder, studieture og jobshadowing.
Erasmus+: Ungdom - Ungdomsseminarer
Publiceringsdato 06. december 2013 Formålet med Erasmus+: Ungdom ungdomsseminarer er at fremme det europæiske samarbejde på ungdomsområdet ved at opfordre til en øget dialog mellem beslutningstagere, ungdomsorganisationer, unge og andre, der er aktive inden for ungdomsområdet.
Erasmus+: Ungdom - Ungdomsudvekslinger for unge
Publiceringsdato 06. december 2013 Arbejder du med unge i alderen 13-30 år? Og vil du give dem en oplevelse for livet, samtidigt med, at de lærer noget om andre lande og andre kulturer? Så kan du søge om tilskud gennem Erasmus+.
Erasmus+: Videregående uddannelse - Capacity Building Projects
Publiceringsdato 06. december 2013 Med Erasmus+ Capacity Building Projects kan videregående uddannelsesinstitutioner fra programlande og udvalgte partnerlande samarbejde om kapacitetsopbygning.
Erasmus+: Videregående uddannelse - Erasmus Mundus Joint Master Degrees
Publiceringsdato 06. december 2013 Videregående uddannelsesinstitutioner kan gå sammen i et konsortium og få tilskud til at oprette en fælles kandidatgrad under Erasmus+.
Erasmus+: Videregående uddannelse - Knowledge Alliances
Publiceringsdato 06. december 2013 Med Erasmus Knowledge Alliances kan videregående uddannelsesinstitutioner samarbejde med erhvervslivet om innovation.
Erasmus+: Videregående uddannelse - Lånegarantiordningen
Publiceringsdato 06. december 2013 Lånegarantiordningen er en ny mulighed for studerende til at søge om studielån til et helt studieprogram i et andet programland.
Erasmus+: Videregående uddannelse - Mobilitet for institutioner i programlande
Publiceringsdato 06. december 2013 Videregående uddannelsesinstitutioner der har et Erasmus Charter for Higher Education kan sende studerende og undervisere på ophold i et andet programland.
Erasmus+: Videregående uddannelse - Mobilitetsaktiviteter med institutioner i partnerlande
Publiceringsdato 06. december 2013 To eller flere videregående uddannelsesinstitutioner kan indgå i samarbejde om at sende og modtage studerende, undervisere og ansatte på studieophold og undervisnings- og efteruddannelsesophold.
Erasmus+: Videregående uddannelse - Strategiske partnerskaber
Publiceringsdato 06. december 2013 Videregående uddannelsesinstitutioner og andre organisationer kan gå sammen om at søge om tilskud til et strategisk partnerskab og arbejde for bedre videregående uddannelser i Europa.
Eurodesk
Publiceringsdato 06. december 2013 EuroDesk er et europæisk netværk med over 1200 kontorer placeret rundt i hele Europa. Herfra indsamles og videregives informationer om alle programmer og ordninger, der er interessante for unge og personer under uddannelse - både nationale, nordiske og europæiske.
Euroguidance
Publiceringsdato 06. december 2013 Euroguidance er et europæisk netværk af nationale informations- og ressourcecentre for vejledning i 34 lande, der har til formål at fremme mobilitet i Europa.
Europass
Publiceringsdato 06. december 2013 Formålet med Europass er at gøre det lettere for EU-borgere at bevæge sig på tværs af grænserne, altså arbejde eller uddanne sig i udlandet.
Norden-Rusland programmet
Publiceringsdato 17. april 2013 Norden-Rusland programmet understøtter nordisk og nordvestrussisk samarbejde inden for uddannelse.
Nordplus Horisontal - Netværk og projekter
Publiceringsdato 25. februar 2014 Nordplus Horisontal - Netværk og projekter giver støtte til etablering af netværk og projektaktiviteter inden for uddannelsessektoren.
Nordplus Junior - Forberedende besøg
Publiceringsdato 25. februar 2014 Formålet med de forberedende besøg under Nordplus Junior er at sikre, at interesserede institutioner får mulighed for at mødes og i fællesskab formulere en ansøgning om tilskud.