Efteruddannelse og undervisningsophold

Organisationer som arbejder med almen voksenuddannelse eller folkeoplysning kan få tilskud til at sende medarbejdere på f.eks. kurser, studiebesøg eller undervisningsophold.

Hvad

En organisation, som arbejder med almen voksenuddannelse og folkeoplysning eller et nationalt konsortium af organisationer få tilskud til efteruddannelse og internationalisering af organisationen ved at sende deres medarbejdere på to forskellige typer af ophold:

 1. Gæstelærerophold i et andet programland
 2. Uddannelsesophold i et andet programland

Hvem

Organisationer som arbejder med almen voksenuddannelse og folkeoplysning og som ønsker at søge om efteruddannelse og undervisningsophold for sine medarbejdere.

Hvordan

Organisationen eller konsortiet søger om tilskud på vegne af en eller flere medarbejdere. Nedenfor kan du finde mere information om ansøgningsprocessen. 

 Tilskud og ansøgning

Erasmus+: Voksen efteruddannelse og undervisningsophold giver mulighed for tilskud til en lang række af aktiviteter:

 • Kursusdeltagelse eller forløb med besøg hos en eller flere organisationer i andre europæiske lande
 • Undervisningsophold, fx som gæsteunderviser
 • Deltagelse i konferencer og workshops med et klart europæisk perspektiv.

Aktivitetens varighed

Det samlede projekt kan enten forløbe over et eller to år. Den enkelte medarbejder kan sendes ud i mindst to dage og højst to måneder (eksklusiv rejsetid) i løbet af projektperioden.

Hvem kan søge?

Alle organisationer, som arbejder med almen voksenuddannelse og folkeoplysning kan søge, fx.
stillbillede_blyant

 • Oplysningsforbund
 • VUC
 • Folkehøjskoler
 • Produktionsskoler
 • Sprogskoler
 • Biblioteker
 • Museer
 • Vejledningscentre
 • Andre institutioner i fx kommunalt regi

Tilskuddet er til gavn for den enkelte medarbejder, men søges af og uddeles til organisationen. Flere organisationer kan gå sammen i et konsortium og indsende en fælles ansøgningen. Bemærk at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

Europæisk udviklingsplan

Grundlaget for ansøgningen er en såkaldt Europæisk Udviklingsplan. Det betyder, at den ansøgende organisation skal kunne identificere et udviklings- og internationaliserings-behov, forklare hvordan de planlagte europæiske aktiviteter vil styrke organisationen og lave en klar og sammenhængende plan for den samlede efteruddannelse af en gruppe medarbejdere.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er i 2018.

Læs før du søger

Inden du går i gang med ansøgningen, bør du orientere dig i nedenstående afsnit i den officielle programguide for Erasmus+.

Hvordan ansøger jeg?

 

Inspiration og informationsmateriale       
Senest opdateret 03. august 2017