Erasmus+: Efteruddannelse og uddannelsesophold for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelse kan søge om tilskud til at sende undervisere, skoleledere eller andet relevant personale på uddannelsesophold i udlandet.

Hvad

Dagtilbud, grundskoler og  ungdomsuddannelse kan søge om tilskud gennem Erasmus+ til at sende deres medarbejdere på to forskellige typer af ophold:
1)    Gæstelærerophold i et andet programland
2)    Uddannelsesophold i et andet programland.

Hvem

Rettet mod pædagoger, lærere, samt andre undervisere og skoleledere i dagtilbuddene, grundskolen og på de gymnasiale uddannelser. Kun uddannelsesinstitutioner kan søge.

Hvordan

Institutionen søger om tilskud på vegne af en eller flere medarbejdere. Nedenfor kan du finde mere information om ansøgningsprocessen.


 

Tilskud og ansøgning


Aktivitetens varighed

Det samlede projekt kan enten forløbe over et eller to år. Den enkelte medarbejder kan sendes ud i mindst to dage og højst to måneder (eksklusiv rejsetid) i løbet af projektperioden.

Erasmus_studerendeHvem kan søge?

Skoler, dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud til efteruddannelse og undervisningsophold under Erasmus+: Børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser.


For at deltage i Erasmus+ efteruddannelse og uddannelsesophold, skal din institutionen være berettiget til tilskud.

Tilskuddet er til gavn for den enkelte medarbejder, men søges af og uddeles til organisationen. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

Inspiration og informationsmateriale       

Vi har samlet projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for kommende ansøgere.

Europæisk udviklingsplan

Grundlaget for ansøgningen er en såkaldt Europæisk Udviklingsplan. Det betyder, at den ansøgende organisation skal kunne identificere et udviklings- og internationaliserings-behov, forklare hvordan de planlagte europæiske aktiviteter vil styrke organisationen og lave en klar og sammenhængende plan for den samlede efteruddannelse af en gruppe medarbejdere.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er i 2018.

Læs før du søger

Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden. Vær særlig opmærksom på afsnittet "Mobility project for school education staff".

Sådan søger du om tilskud

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

 

Senest opdateret 03. august 2017