Erasmus+: Strategiske partnerskaber for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse

Tværsektorielle partnerskaber giver organisationer og institutioner, der arbejder med uddannelse mulighed for, på tværs af sektorer, at arbejde sammen om et fælles projekt, der bidrager til at forbedre kvaliteten af uddannelsen i grund- og ungdomsuddannelserne samt dagtilbuddene.

Hvad

Et strategisk partnerskab omfatter mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande, der går sammen om et projekt. Projektet udnytter organisationernes fælles ekspertise og viden til at styrke kvaliteten af dagtilbud samt uddannelser på grundskole- og gymnasieniveau på tværs af landegrænser og fremme transnationalt og europæisk samarbejde på alle niveauer inden for uddannelsesverdenen.

Hvem

Rettet mod alle organisationer og institutioner, der har tilstrækkelig ekspertise og viden til at indgå i et europæisk projekt til gavn for dagtilbud, grundskole- og gymnasieuddannelserne.

Hvordan

En organisation eller institution fra et programland søger på vegne af hele partnerskabet.


 

Generelle mål med tværsektorielle partnerskaber

Strategiske partnerskaber forventes at have en positiv og blivende effekt på de deltagende organisationer, på uddannelsessystemerne og på de personer som er direkte involveret i projekterne. Alle partnerskaber, uanset sektor, forventes at have en effekt i forhold til en række generelle prioriteter, som er defineret ved at give europæisk merværdi og øge bæredygtigheden af det samlede europæiske uddannelsesområde. Disse generelle prioriteter kan du finde på side 120 i Erasmus+ programguiden.

Dagtilbud og skoler på grundskole- og gymnasieniveau kan desuden deltage i skolepartnerskaber.

Særlige mål for partnerskaber på dagtilbud, grundskole- og gymnasieområdet

Som noget særligt for projekter rettet mod grundskole- og gymnasieområdet vil der blive givet prioritet til projekter, der har til formål at bekæmpe frafald, øge elementære færdigheder eller styrke førskoleuddannelser.

Dette kan tværsektorielle partnerskaber f.eks. gøre via:

  • udveksling af god praksis
  • udvikling/test af ny, innovativ praksis
  • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
  • regionalt myndighedssamarbejde
  • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri.

Desuden kan projektet inkludere videreuddannelse, undervisning og læringsaktiviteter, når disse aktiviteter støtter projektets slutmål.

Projektets varighed

Et partnerskab varer mellem et og tre år.

Næste ansøgningsfrist

Næste frist for ansøgning om tilskud er den 29. marts 2017 kl. 12.00.

Læs før du søger 

Til brug for din ansøgning får du også brug for at nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit: ”Strategic Partnerships in the Fields of Education Training and Youth” på siderne 120-139.

Her finder du blandt andet:

  1. Vurderingskriterierne, side 124
  2. Budgetregler og landesatser for tilskud, side 130

En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et strategisk partnerskabsprojekt finder du desuden i Erasmus+ programguiden under Annex I, siderne 288.

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Inspiration og informationsmateriale       
Senest opdateret 06. september 2017