Erasmus+: Strategiske partnerskaber for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Aktionen giver mulighed for at udvikle, teste og udveksle god praksis inden for erhvervsuddannelserne og på tværs af sektorer. Det essentielle i Strategiske Partnerskaber er, at udbyttet og/eller produktet af projektet styrker erhvervsuddannelsessektoren og giver europæisk merværdi og forankring.
Kontakt
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 89 34
E-mail: sr@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 05
E-mail: jotp@ufm.dk

Hvad

Et strategisk partnerskab omfatter mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande, der går sammen om et projekt. Projektet udnytter organisationernes fælles ekspertise og viden til at styrke kvaliteten af erhvervsuddannelser på tværs af landegrænser og fremme transnationalt og europæisk samarbejde på alle niveauer inden for uddannelsesverdenen.

Et partnerskab varer i enten to eller tre år.

Hvem

Rettet mod alle organisationer, der har tilstrækkelig ekspertise og viden til at indgå i et europæisk projekt til gavn for erhvervsuddannelsesområdet.

Hvordan

En organisation fra et programland søger på vegne af hele partnerskabet.Næste ansøgningsfrist

Næste frist for ansøgning om tilskud ligger i foråret 2018.

 

Sådan søger du om tilskud

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden. 

Særlige mål for partnerskaber på erhvervsuddannelsesområdet

Som noget særligt for projekter rettet mod erhvervsuddannelserne vil der blive givet prioritet til projekter, der har til formål at fremme partnerskaber mellem uddannelsessektoren og arbejdslivet samt udvikling af efter- og videreuddannelsesområdet.

Dette kan strategiske partnerskaber f.eks. gøre via:

  • udveksling af god praksis
  • udvikling/test af ny, innovativ praksis
  • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
  • regionalt myndighedssamarbejde
  • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri.

Desuden kan projektet inkludere videreuddannelse, undervisning og læringsaktiviteter, når disse aktiviteter støtter projektets slutmål.

Læs før du søger

Til brug for din ansøgning får du også brug for at nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit: ”Strategic Partnerships in the Fields of Education Training and Youth”. Du kan også læse vores faktaark om Erasmus+ for Ervhervsrettet- grund og efteruddannelse. 

En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et strategisk partnerskabsprojekt finder du desuden i Erasmus+ programguiden under Annex I. 

    Inspiration og projektresultater       
    Senest opdateret 04. august 2017