Efteruddannelse og undervisningsophold

Aktionen giver lærere, vejledere og undervisningsansvarlige mulighed for at komme på efteruddannelse eller på ophold som gæstelærer i et programland. Opholdene har til formål at indhente viden om og styrke kendskab til praksis inden for erhvervsuddannelser i Europa.
Kontakt
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 89 26
E-mail: lmb@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 24
E-mail: mao@ufm.dk

Hvad

Erhvervsinstitutioner og koordinatorer for nationale erhvervsuddannelseskonsortier kan sende undervisere og ledere på to forskellige typer af ophold:

  1. Gæstelærerophold på en erhvervsskole i et andet programland
  2. Uddannelsesophold i et andet programland.

Projektet har en varighed på et eller to år.

Den enkelte medarbejder sendes ud i mindst to dage og højst to måneder (eksklusiv rejsetid) i løbet af projektperioden.

Hvem

Rettet mod undervisere, vejledere, ledere og uddannelsesansvarlige på erhvervsuddannelsesinstitutioner samt uddannelsesansvarlige i virksomheder.

Hvordan

Erhvervsuddannelsesinstitutionen, eller et konsortium af skoler, søger om tilskud på vegne af en eller flere medarbejdere. Nedenfor kan du finde mere information om ansøgningsprocessen.

Næste ansøgningsfrist

Frist for ansøgning om tilskud ligger i foråret 2018. 

 

Sådan søger du om tilskud

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Hvor finder jeg mere information?

Til brug for din ansøgning får du også brug for at nærstudere Erasmus+ programguidens afsnit: ”Mobility project for VET learners and staff". Du kan også danne dig et hurtigt overblik ved at læse vores faktaark om Erasmus+ for Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse.

En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et mobilitetsprojekt på erhvervsuddannelsesområdet finder du desuden i Erasmus+ Programguiden under Annex I. 

VET Mobility Charter

EU-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af ansøgninger om Charter for erhvervsuddannelsesmobilitet. Formålet med charteret er at tilskynde institutioner og organisationer inden for erhvervsuddannelserne, der har erfaring med at tilrettelægge mobilitetsophold for elever og medarbejdere, til at videreudvikle deres internationaliseringsstrategier.

Inspiration og projektresultater       
Senest opdateret 04. august 2017