Erasmus+: Praktik- og skoleophold for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner kan søge om tilskud til at sende elever på praktik-og skoleophold i et Erasmus+ programland.
Kontakt
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 89 26
E-mail: lmb@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 24
E-mail: mao@ufm.dk

Hvad

Erhvervsskoler og koordinatorer for nationale erhvervsuddannelseskonsortier kan sende elever på udvekslingsophold i en virksomhed eller på en erhvervsskole i et andet Erasmus+ programland. Opholdet kan også være en kombination af skoleophold og virksomhedspraktik.

Det samlede mobilitetprojekt kan enten forløbe over et eller to år. Det enkelte udvekslingsophold varer mellem to uger og tolv måneder i løbet af projektperioden.

Hvem

Rettet mod elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser. Nyuddannede kan inden for det første år – regnet fra deres afsluttende eksamen – også deltage i et udvekslingsophold. Der er mulighed for at medfølgende lærere kan tage med på elevernes udvekslingsophold.

Hvordan

En erhvervsuddannelsesinstitution, eller et konsortium af erhvervsskoler, søger om tilskud på vegne af en eller flere elever og/eller nyuddannede til et mobilitetsprojekt. Nedenfor kan du finde mere information om ansøgningsprocessen. 

Næste ansøgningsfrist    

Frist for ansøgning om tilskud ligger i foråret 2018. 

   

Sådan søger du om tilskud

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Læs før du søger

Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden. Vær særlig opmærksom på afsnittet "Mobility project for VET learners and staff". Du kan også danne dig et hurtigt overblik ved at læse vores faktaark om Erasmus+ for Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse.

En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et mobilitetsprojekt på erhvervsskoleområdet finder du desuden under Annex I.

EU-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af ansøgninger om Charter for erhvervsuddannelsesmobilitet. Formålet med charteret er at tilskynde institutioner og organisationer inden for erhvervsuddannelserne, der har erfaring med at tilrettelægge mobilitetsophold for elever og medarbejdere, til at videreudvikle deres internationaliseringsstrategier.

Mere information       

Her finder du nyhedsbrev om internationale uddannelsesprogrammer,  informationsmateriale og eksempler på projekter, der har modtaget tilskud.

Senest opdateret 04. august 2017