Erasmus+: Idræt - Non-profit idrætsbegivenheder i Europa

Aktiviteterne under Erasmus+: Idræt sigter mod at udvikle, overføre og implementere god praksis på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau inden for idrættens område.

Hvad

Organisering af en non-profit, ikke-professionel idrætsbegivenhed i et programland og med projektdeltagelse fra mindst 12 programlande.

Hvem

Rettet mod idrætsorganisationer samt enhver offentlig eller privat non-profit organisation med myndighedsbeføjelser, særlig interesse eller ekspertise inden for idrættens verden.

Hvordan

En organisation søger på vegne af hele partnerskabet.


 

Tilskud og ansøgning

Der kan gives tilskud til følgende faser af en idrætsbegivenhed:

  1. Organisering af træning for atleter, trænere, organisatorer og frivillige op til begivenheden.
  2. Organisering af selve begivenheden
  3. Organisering af parallelle aktiviteter sideløbende med begivenheden, fx konferencer og seminarer
  4. Evaluering, opfølgning og planlægning af fremtidige arrangementer.

Aktivitetens varighed

Det samlede projekt må vare højst 12 måneder. Ovenstående aktiviteter afvikles inden for dette tidsrum.

Hvor ansøger jeg?

Partnerskabet ansøger om tilskud hos the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

Næste ansøgningsfrist

Indkaldelse af ansøgninger til frister i 2016 vil blive publiceret ultimo 2015.

Senest opdateret 16. maj 2015