Erasmus+: Idræt - Partnerskaber

Aktiviteterne under Erasmus+: Idræt sigter mod at udvikle, overføre og implementere god praksis på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau inden for idrættens område.

Hvad

Partnerskaber på idrætsområdet involverer mindst fem organisationer fra fem forskellige programlande. De kan adressere en række af idrættens udfordringer, såsom doping, match fixing og krænkelse af menneskerettigheder, arbejde med god forvaltningsskik – herunder at udvikle og forbedre karriereprogrammer for atleter – samt fremme frivilligt arbejde og social inklusion inden for idrættens verden og særlig inden for breddeidrætten.

Hvem

Rettet mod idrætsorganisationer samt enhver offentlig eller privat non-profit organisation med myndighedsbeføjelser, særlig interesse eller ekspertise inden for idrættens verden.

Hvordan

En organisation søger på vegne af hele partnerskabet.

 


 

Tilskud og ansøgning

Et partnerskab på mindst fem organisationer fra fem forskellige programlande kan søge om tilskud til projekter der fokuserer på et eller flere af følgende områder:

  1. Bekæmpelse af motionsdoping
  2. Forebyggelse af match fixing
  3. Forebyggelse af vold, racisme og intolerance inden for idrættens verden
  4. Implementering af EU’s politikker på idrætsområdet, blandt andet i forbindelse med folkesundhed, god forvaltningsskik og karriereprogrammer for atleter.

De konkrete aktiviteter kan være netværksdannelse, videndelingsinitiativer, fælles udvikling af uddannelsesværktøjer, kampagnevirksomhed i forhold til bestemte emner, indsamling af data samt brobygning mellem idrættens verden og en række andre felter – herunder sundhedssektoren, uddannelsessektoren og ungdomsområdet. Konferencer, seminarer og andre events kan indgå, hvis de fremmer ovenstående mål.

Du kan læse mere om indholdet i et partnerskabsprojekt i Erasmus+ programguiden.

Aktivitetens varighed

Det samlede projekt varer mellem et og tre år. De forskellige aktiviteter afvikles inden for den aftalte projektperiode.

Hvor ansøger jeg?

Partnerskabet ansøger om tilskud hos the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

Næste ansøgningsfrist

Indkaldelse af ansøgninger til frister i 2016 vil blive publiceret ultimo 2015.

Senest opdateret 16. maj 2015