Strategiske partnerskaber inden for ungdomsområdet

Aktionen giver mulighed for at udvikle, teste, overføre og udveksle god praksis inden for ungdomssektoren og på tværs af sektorer. Det essentielle i Strategiske Partnerskaber er, at udbyttet og/eller produktet af projektet styrker ungdomssektoren og samtidig giver europæisk merværdi og forankring

Hvem

Strategiske Partnerskaber er rettet mod alle, der arbejder med unge inden for samtlige sektorer.

Hvordan

En organisation eller en gruppe fra et programland søger om tilskud på vegne af hele partnerskabet.


To typer af partnerskaber 

På ungdomsområdet findes der to forskellige muligheder for strategiske partnerskabsprojekter:

Den første type omfatter mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande, der går sammen om et projekt. Projektet udnytter organisationernes fælles ekspertise og viden til at styrke kvaliteten af ungdomsarbejdet på tværs af landegrænser og fremmer transnationalt og europæisk samarbejde på alle niveauer inden for uddannelsesverdenen. Organisationerne kan høre hjemme i alle sektorer inden for uddannelsesområdet.

Den anden type kaldes Transnationale Ungdomsinitiativer og omfatter kun ungdomsorganisationer og uformelle ungdomsgrupper. Disse projekter behøver ikke omfatte mere end to organisationer eller grupper fra to forskellige programlande.

Generelle mål med strategiske partnerskaber

Strategiske partnerskaber forventes at have en positiv og blivende effekt på de deltagende organisationer, på uddannelsessystemerne og på de personer som er direkte involveret i projekterne. Alle partnerskaber, uanset sektor, forventes at have en effekt i forhold til en række generelle prioriteter, som er defineret ved at give europæisk merværdi og øge bæredygtigheden af det samlede europæiske ungdomsområde. 

Særlige mål for partnerskaber på ungdomsområdet

Som noget særligt for projekter rettet mod ungdomsområdet vil der blive givet prioritet til projekter, der har til formål at skabe social inklusion, bekæmpe arbejdsløshed blandt unge, øge folkesundheden og styrke unges identitet som aktive EU-borgere.

Dette kan strategiske partnerskaber f.eks. gøre via:

  • udveksling af god praksis
  • udvikling/test af ny, innovativ praksis
  • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
  • regionalt myndighedssamarbejde
  • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri.

Desuden kan projektet inkludere videreuddannelse, undervisning og læringsaktiviteter, når disse aktiviteter støtter projektets slutmål.

Aktivitetens varighed

Strategiske Partnerskaber på ungdomsområdet, herunder Transnationale Ungdomsinitiativer, kører mellem seks måneder og tre år.

Ansøgningsfrister

De næste ansøgningsfrister for Strategiske Partnerskaber på ungdomsområdet, herunder Transnationale Ungdomsinitiativer, er:

Sådan søger du om tilskud: 

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Hvor finder jeg mere information?

Det kan være en fordel at nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit: ”Strategic Partnerships in the Fields of Education Training and Youth” på siderne 120-139.

Inspiration og projektresultater       
Senest opdateret 03. august 2017