Erasmus+: Ungdom - Kapacitetsopbygning

Kapacitetsopbygningsprojekter har til formål at fremme samarbejdsaktiviteter på ungdomsområdet mellem EU-programlande og partnerlande fra en række regioner som bl.a. Afrika, Asien og Sydamerika. Aktionen søges centralt i Bruxelles.Tilskud og ansøgning

Under kapacitetsopbygningsprojekter kan man afvikle en række forskellige aktiviteter.

 • Seminarer, konferencer, workshops og møder
 • Store ungdomsbegivenheder
 • Kampagner
 • Udvikling af informations-, kommunikations- og medieværktøjer
 • Udvikling af metodik, værktøjer og undervisningsmateriale inden for ungdomsarbejde
 • Udvikling af nye måder at levere ungdomsarbejde på, blandt andet inden for virtuelle samarbejdsformer.

Kapacitetsopbygningsprojekter kan desuden inkludere alle de typer af mobilitetsprojekter, som i forvejen findes under Erasmus+ på ungdomsområdet:

Mindst én organisation fra et partnerland – dvs. et land fra region 5-13 i oversigten på side 21 i Erasmus+ programguiden – skal være repræsenteret som deltager i et kapacitetsopbygningsprojekt.

Projektansøgningen skal komme fra en organisation med hjemsted i et EU-programland og med en af følgende tre organisationsprofiler:

 1. En non-profit civilsamfundsorganisation/NGO
 2. Et nationalt ungdomsråd
 3. En offentlig organisation på lokalt, regionalt eller nationalt niveau.

Mange flere typer af organisationer kan optræde som deltagere i et kapacitetsopbyningsprojekt. Du kan se en liste på side 173 i Erasmus+ programguiden.

Aktivitetens varighed

Det samlede projekt kan forløbe over en periode fra 9 måneder til 2 år

Ansøgningsfrister

Den næste ansøgningsfrist forventes frigivet i oktober 2017. Fristen frigives ved publiceringen af Erasmus+ programguiden for 2018. 

Sådan søger du om tilskud

Den koordinerende organisation ansøger hos the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles:   Hvor finder jeg mere information?

  Til brug for din ansøgning om tilskud får du også brug for at nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit: ”Capacity Building in the Field of Youth”, siderne 170-187.

  Inspiration og projektresultater       
  Senest opdateret 20. april 2017