Erasmus+: Ungdom - Europæisk Volontørtjeneste (EVS) for unge i alderen 17-30 år.

Europæisk volontørtjeneste/European Voluntary Service (EVS) er et gratis tilbud til unge om at tilbringe 2-12 måneder i udlandet og udføre frivilligt arbejde. Danske organisationer har ligeledes mulighed for at få tilknyttet en ung person fra et andet land, som kan give en hjælpende hånd.
Kontakt
International medarbejder
Telefon: +45 72 31 89 03
E-mail: utn@ufm.dk
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 86 42
E-mail: bha@ufm.dk

 

Ungdomsprojekter med tilskud fra Erasmus+ er populære

EVS: Et tilbud til unge 

Hvis du er mellem 17-30 år, og har besluttet at du vil afsted på et udlandsophold, hvor du arbejder frivilligt gennem EVS, så er der tre spørgsmål du skal stille dig selv: Hvad vil du gerne arbejde med, hvor vil du gerne hen og hvor længe vil du være afsted?
Når du har besvaret ovenstående spørgsmål, skal du i gang med at søge efter et projekt.

I nedenstående databaser kan du søge på henholdsvis konkrete projekter (1) og på akkrediterede organisationer (2).

1: Den Europæiske Ungdomsportal - projekter

2: Den Europæiske Ungdomsportal - akkrediterede organisationer

Det anbefales at søge primært i databasen med akkrediterede organisationer, idet projektdatabasen kan indeholde projekter, der enten er sat i bero, eller hvor det ønskede antal volontører er på plads.

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen her, samt se fire videoer fra informationsmøde om EVS fra den 18. maj 2016 i København. Her kan du blandt andet møde Tine og Josefine, der begge har været i Spanien som volontører: 


EVS: Et tilbud til danske organisationer 

Danske organisationer der er interesseret i enten at modtage, sende eller koordinere EVS-projekter, kan ansøge om at blive akkrediteret som EVS-organisation, og derefter kan de søge tilskud til projekter inden for EVS. 

Tilskud og ansøgning

Der kan opnås tilskud til at sende eller modtage unge i alderen 17-30 år på følgende typer af volontørtjeneste:

  1. Almindelig EVS: Ansøges på vegne af 1-30 deltagere, som udfører frivilligt arbejde i gruppe(r) eller enkeltvis for at bidrage med frivilligt, almennyttigt arbejde i forskellige typer af civilsamfundsorganisationer
  2. Large scale EVS-event: Ansøges på vegne af en gruppe på 30 eller flere deltagere, som sendes afsted for at deltage som frivillige i organiseringen af større, internationale begivenheder inden for ungdom, kultur og idræt.

NB: Almindelig EVS kan – til forskel fra Large Scale EVS-events – indgå i en kombineret ansøgning med de to andre mobilitetsaktiviteter på ungdomsområdet, nemlig:

Aktivitetens varighed

Under almindelig EVS er aktivitetsperioden: 2–12 måneder. For projekter med mindst 10 deltagere eller hvor deltagerne er unge med færre muligheder kan aktivitetsperioden dog være 2 uger-12 måneder.
Under large scale EVS-events er der en projektperiode på 3-12 måneder og en aktivitetsperiode på 14 dage til 2 måneder, eksklusiv rejsetid.

Hvem kan søge?

Foreninger, NGO'er, sociale virksomheder, offentlige organisationer og europæiske paraplyorganisationer på ungdomsområdet samt erhvervsvirksomheder med CSR-aktiviteter kan søge om tilskud til at sende, modtage og/eller koordinere EVS-volontører. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

Ansøgningsfrister

Den næste ansøgningsfrist for denne aktion er: 

  • For almindelig EVS:

  • den 4. oktober 2017 kl. 12.00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. januar og 31. maj 2018

    For Large Scale EVS events: Forår 2018

Hvor finder jeg mere information?

Læs før du søger

Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden: 

Sådan søger du om tilskud

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Ansøgninger om tilskud til Large Scale EVS-events stiles direkte til EU’s Education, Audio-visual and Culture Executive Agency i Bruxelles.

 

Inspiration og projektresultater       
Senest opdateret 03. august 2017