Erasmus+: Ungdom - Trænings- og netværksaktiviteter for ungdomsaktører

Ungdomsledere og -arbejdere kan søge om tilskud til professionelle udviklingsaktiviteter, f.eks. deltagelse i seminarer, træningskurser, kontaktmøder, studieture og jobshadowing.Tilskud og ansøgning

Der kan opnås tilskud til at sende op til 50 ungdomsarbejdere afsted på følgende typer af uddannelsesophold i et andet EU-programland eller et nabopartnerland:

  • Deltagelse i kurser, seminarer, kontaktmøder og studiebesøg
  • Forløb med jobshadowing og studiebesøg hos organisationer og andre relevante aktører på ungdomsområdet.

NB: Denne aktivitet kan indgå i en kombineret ansøgning med de to andre mobilitetsaktiviteter på ungdomsområdet, nemlig:

Aktivitetens varighed

Det samlede projekt kan forløbe over en periode fra tre måneder til to år. Den enkelte ungdomsarbejder sendes ud i mindst to dage og højst to måneder (eksklusiv rejsetid) i løbet af projektperioden.

Hvem kan søge

Ungdomsgrupper, private organisationer, offentlige organisationer og europæiske paraplyorganisationer på ungdomsområdet samt erhvervsvirksomheder med CSR-aktiviteter. Tilskuddet er til gavn for den enkelte medarbejder, men søges af og uddeles til organisationen. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

Ansøgningsfrister

Den næste ansøgningsfrist for denne aktion er: 

  • den 4. oktober 2017 kl. 12.00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. januar og 31. maj 2018

Læs før du søger

Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden. Vær særlig opmærksom på afsnittet "Mobility project for young people and youth workers" på siderne 76-102.

Sådan søger du om tilskud

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Inspiration og projektresultater       
Senest opdateret 03. august 2017