Erasmus+: Ungdom - Ungdomsseminarer

Formålet med Erasmus+: Ungdom ungdomsseminarer er at fremme det europæiske samarbejde på ungdomsområdet ved at opfordre til en øget dialog mellem beslutningstagere, ungdomsorganisationer, unge og andre, der er aktive inden for ungdomsområdet.

Hvem

Rettet mod unge mellem 13-30 år samt beslutningstagere og eksperter på ungdomsområdet.

Hvordan

En organisation fra et programland kan søge om tilskud. I projekter med mere end en deltagerorganisation søger én på vegne af hele projektet. Nedenfor kan du finde mere information om ansøgningsprocessen.
 

Tilskud og ansøgning 

Ungdomsseminaret er en struktureret dialog mellem ungdomsgrupper og -organisationer på den ene side og beslutningstagere og eksperter på ungdomsområdet på den anden. Følgende aktiviteter kan afvikles under ungdomsseminarer:

  • Arrangementer designet til at unge bliver informeret, debatterer og aktivt går i dialog med beslutningstagere om emner, der er relevante i forhold til politikudvikling og EU’s ungdomsstrategi
  • Forberedende møder op til de officielle ungdomskonferencer hvert halve år i det medlemsland, der har EU-formandsskabet
  • Begivenheder der fremmer information og debat om emner inden for politikudvikling på ungdomsområdet i forbindelse med European Youth Week
  • Undersøgelser der afdækker unges behov i forhold aktiv deltagelse i demokratiet og civilsamfundet
  • Møder, informationsevents eller debatter, hvor unge og beslutningstagere diskuterer deltagelse i demokratiet og civilsamfundet
  • Begivenheder hvor man simulerer centrale demokratiske institutioners funktioner og beslutningstagernes rolle inden for disse rammer

Et projekt under Ungdomsseminarer skal inkludere mindst 30 unge mellem 13 og 30 år. De unge skal lede aktiviteterne og være involveret i alle faser af projektet - fra forberedelse til opfølgning.

Aktivitetens varighed

Det samlede projekt kan forløbe over en periode fra 3 til 24 måneder.

Ansøgningsfrister

Den næste ansøgningsfrist for denne aktion er: 

  • den 4. oktober 2017 kl. 12.00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. januar og 31. maj 2018

Sådan søger du om tilskud:

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

 

Hvor finder jeg mere information?

Når du skal ansøge om tilskud får du også brug for at nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit: ”Structured Dialogue: Meetings between young people and decision-makers in the field of youth”, siderne 189-196.

Inspiration og projektresultater       
Senest opdateret 03. august 2017