Nordplus indkalder ansøgninger for 2017

Danske uddannelsesinstitutioner og -organisationer kan nu søge tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter gennem Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus. Frist for ansøgninger er den 1. marts 2017.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 88 95
E-mail: hna@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 88 99
E-mail: mv@ufm.dk

Arrangementer

Nordisk Ministerråds Uddannelsesprogram Nordplus uddeler i 2017 mere end 9 millioner euro til udveksling, netværk og projektsamarbejde mellem uddannelsesaktører i de nordiske og baltiske lande. Ansøgningsfristen for at søge om tilskud er den 1. marts 2017. 

Projekterne kan eksempelvis arbejde med udveksling af undervisere, elever og studerende eller skoler kan søge om tilskud til at besøge institutioner i andre nordiske eller baltiske lande for at samarbejde om udvikling af fælles kurser og metoder. Derudover giver programmet tilskud til at styrke netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande.

Nordplusprogrammet

Det overordnede mål med Nordplus er at fremme samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og andre aktører på tværs af de nordiske og baltiske lande for herigennem at bidrage til udvikling og innovation inden for uddannelsesområdet i landene. Programmet består af fem delprogrammer, der tilsammen dækker hele uddannelsessektoren i Norden og de baltiske lande: 

  • Nordplus Junior er programmet for grundskole, ungdomsuddannelser og børnehave
  • Nordplus Videregående er henvendt til de videregående uddannelser
  • Nordplus Voksen fokuserer på voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Nordplus Nordiske Sprog er samarbejdet om de nordiske sprog inden for alle uddannelsesområder
  • Nordplus Horisontal er møntet på samarbejde på tværs af uddannelsessystemets sektorer

Sådan kommer du videre

Ansøgningsfristen for alle dele af Nordplusprogrammerne er den 1. marts 2017.

Yderligere information om rammer, muligheder og målsætninger for de enkelte programmer kan du finde i Nordplus Håndbogen på www.nordplusonline.org

Inspiration

Du kan se en oversigt over aktuelle og tidligere støttede projekter i NordplusProjektdatabase på Nordplus hjemmeside

    Senest opdateret 05. december 2016