Børnehave, grundskole og gymnasium

Læs om de aktivitetsmuligheder, der findes på børnehave-, grundskole- og gymnasieområdet. Tilskudssystemet er organiseret i tre kategorier: Mobilitet, Samarbejde og Politikudvikling. Der findes forskellige muligheder under hver kategori.
Mobilitet       

Mobilitetsaktiviteter giver elever, undervisere og ledere på grundskole- og gymnasieområdet mulighed for at tage ophold i et andet land i kortere eller længere perioder for at uddanne sig, videreuddanne sig, udveksle erfaringer og lære fra sig.

Muligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Samarbejde       

Samarbejdsaktiviteter fokuserer på transnationale partnerskaber mellem institutioner og organisationer på grundskole- og gymnasieområdet.

Muligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Politikudvikling       
EU-kommissionen arbejder stadig med at udvikle aktiviteterne på dette område.
Muligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Senest opdateret 17. februar 2015