Erhvervsuddannelse

Her kan du få overblik over de aktivitetsmuligheder, der findes på erhvervsuddannelsesområdet. Tilskudssystemet er organiseret i tre kategorier: Samarbejde, Mobilitet og Politikudvikling. Du finder forskellige muligheder under hver kategori.
Mobilitet       

Mobilitetsaktiviteter giver elever, undervisere og ledere på erhvervsuddannelsesinstitutioner, samt andre professionelle med ekspertise og særlig interesse for erhvervsuddannelsesområdet, mulighed for at tage ophold i et andet land i kortere eller længere perioder for at uddanne sig, gå i praktik i virksomheder, videreuddanne sig, udveksle erfaringer og lære fra sig.

Muligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Samarbejde       

Samarbejdsaktiviteter fokuserer dels på transnationale partnerskaber mellem institutioner, organisationer og virksomheder, dels på projekter, der kan sikre en vedvarende påvirkning af uddannelsessystemet samt udvikling af sektorspecifikke kompetencer og fælles studieprogrammer.

Muligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Politikudvikling       
EU-kommissionen arbejder stadig med at udvikle aktiviteterne på dette område.
Muligheder       

 

Der er ingen aktiviteter.

Senest opdateret 25. februar 2014